Przejdź do treści
"International Workshop on Detonation for Propulsion 2020" w Instytucie Lotnictwa (fot. ilot.lukasiewicz.gov.pl)
Źródło artykułu

"International Workshop on Detonation for Propulsion 2020" w Instytucie Lotnictwa

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa był organizatorem warsztatów poświęconych napędom detonacyjnym pt. „International Workshop on Detonation for Propulsion 2020”. Wydarzenie zorganizowano w formule hybrydowej w dniach 21-23 października 2020 z udziałem polskich i światowych ekspertów.

Organizacja warsztatów IWDP 2020 została podjęta w uznaniu zasług profesora Piotra Wolańskiego w rozwoju wirującej detonacji (ang. Rotating Detonation Engine, RDE). Profesor Wolański jest związany z Instytutem Techniki Cieplnej (Politechnika Warszawska) oraz Siecią Badawczą Łukasiewicz – Instytutem Lotnictwa, gdzie w wyniku realizacji projektu badawczego po raz pierwszy na świecie wykorzystano efekt wirującej detonacji w silniku turbinowym GTD-350.

W trakcie warsztatów IWDP 2020 profesor Wolański wygłosił keynote speech pt. “Research on Detonative Propulsion in Poland”, w którym przedstawione zostały prace badawcze prowadzone w Polsce w tematyce wirującej detonacji. Prezentacja obejmowała m.in. rozwój prac w tematyce RDE dla silników rakietowych prowadzonych w Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytucie Lotnictwa. Tematykę tych prac rozwijali także szerzej w swoich referatach pracownicy naukowi Instytutu.

Warsztaty były także okazją do zapoznania się szerzej z pracami światowych ekspertów i autorytetów w dziedzinie RDE. W prezentacjach poruszone zostały aspekty związane z badaniami dotyczącymi zastosowania detonacji w silnikach, ze szczególnym uwzględnieniem: nowych koncepcji dotyczących zastosowania detonacji w silnikach od poziomu podzespołu do poziomu systemu, badań eksperymentalnych nad procesami wirującej oraz pulsującej detonacji, rozwoju systemów pracujących z wykorzystaniem paliw ciekłych, analitycznych i numerycznych metod obliczeniowych elementów oraz całych systemów napędów detonacyjnych oraz rozwoju systemów napędowych opartych na spalaniu detonacyjnym.

W dyskusji nad referatami aktywnie uczestniczyli zarówno obecni stacjonarnie przedstawiciele Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa i Politechniki Warszawskiej, jak i, w formule on-line, goście zagraniczni, m.in. z uniwersytetów w Singapurze, Korei Południowej, Japonii, Chin, USA, Irlandii, Francji i innych krajów. Ogółem w obradach wzięło udział 50 naukowców.

Referaty z wystąpień gości zagranicznych zostaną opublikowane w czasopiśmie naukowym Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytucie Lotnictwa pt. „Transactions on Aeronautical Research”, natomiast prace realizowane w kraju zostaną  opublikowane w monografii pt. “Research on Detonative Propulsion in Poland”.

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony