Instytut Lotnictwa w programie Baltic.Air.Cargo.Net

Instytut Lotnictwa

11 października 2012 roku ukazał się artykuł Macieja Mączki, podsumowujący prace zespołu z Instytutu Lotnictwa w Warszawie zajmującego się projektem „Baltic.Air.Cargo.Net” nad wykorzystaniem modelu grawitacyjnego w prognozowaniu przepływów transportowych. 

Projekt „Baltic.Air.Cargo.Net” zatwierdzony został przez komitet monitorujący programu ITERREG IVB dla regionu Morza Bałtyckiego dnia 10 czerwca 2010 roku. Zakontraktowana na 36 miesięcy kwota około 3 milionów euro, rozdysponowana pomiędzy partnerów z Niemiec, Estonii, Finlandii, Łotwy, Litwy, Polski, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Białorusi, przeznaczona jest na wzmocnienie sektora lotniczego transportu towarów oraz poprawę dostępności logistycznej do obszarów południowej Europy, Rosji oraz Azji środkowej i Chin.

Projekt przyczyni się do pojawienia się nowych impulsów rozwoju gospodarki. Idea projektu wynika z obserwacji, iż pomimo istnienia wielu dobrze rozwiniętych regionalnych portów lotniczych, pozostają one w odizolowaniu od międzynarodowego rynku lotniczych przewozów towarowych, co uniemożliwia ich dalszy rozwój.

czytaj: Artykuł Macieja Mączki

Źródło: Instytut Lotnictwa
comments powered by Disqus