Instytut Lotnictwa podpisał umowę licencyjną z WZI w Dęblinie

Poduszkowiec PRP-560

15 marca 2013 roku Dyrektor Instytutu Lotnictwa dr hab. inż. Witold Wiśniowski zawarł „Umowę licencyjną na korzystanie z Technologii poduszkowca PRP 560M” z Prezesem Zarządu Wojskowych Zakładów Inżynieryjnych (WZI) w Dęblinie mgr inż. Konradem Golczakiem. W ramach umowy licencyjnej WZI otrzymają komplet dokumentacji technicznej wraz z warunkami odbioru oraz wykonawstwa elementów wyrobu. Licencja udzielona została na 10 lat z możliwością przedłużenia.

Źródło: Instytut Lotnictwa
comments powered by Disqus