Instytut Lotnictwa i PW: Debiut sterowca „Infinity”

Sterowiec_Infinity.jpg
Instytut Lotnictwa w Warszawie oraz Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej sfinansowały projekt mający na celu zbudowanie sterowca oraz zapewnił pomoc dydaktyczną realizującym go studentom działającym w Kole Naukowym Lotników  przy  wydziale MEiL Politechniki Warszawskiej. Owocem projektu jest sterowiec Infinity, który miał swój debiut na dniach otwartych Politechniki Warszawskiej w dniach 23 – 24 marca 2013 roku.Źródło: Instytut Lotnictwa
comments powered by Disqus