Instytut Lotnictwa aktywnie wspiera edukację przyszłych inżynierów

Instytut Lotnictwa

Jak co roku w Instytucie Lotnictwa praktyki wakacyjne odbywają studenci kilku uczelni z wydziałów związanych z lotnictwem. Są wśród nich studenci Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej, Mechatroniki i Lotnictwa Wojskowej Akademii Technicznej, Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie, Politechniki Rzeszowskiej a także z innych wydziałów jak np. Wydziału Inżynierii Materiałowej czy Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej, Politechniki Lubelskiej, Akademii Obrony Narodowej czy Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa.

Podobnie jak w latach ubiegłych mamy również zagranicznego praktykanta z Uniwersytetu de Valancienne.

Odwiedzają nas także wycieczki szkolne, krajowe i zagraniczne naukowych kół studenckich. Instytut cieszy się ogromnym zainteresowaniem żaków, ponieważ nie tylko mogą zobaczyć nasze samoloty historyczne, ale także wnętrze tunelu aerodynamicznego.

Spóźnialscy, którzy wcześniej nie „załatwili” sobie praktyk także pukają do drzwi Instytutu… i często znajdują jeszcze miejsce dla siebie, ponieważ ze względu na okres urlopowy chętnie zatrudniamy np. przyszłego konstruktora, specjalistę awioniki lub mechatroniki!

Praktykanci uczestniczą w pracach inżynierskich i pomocniczych przy rożnych projektach. Nie tylko się uczą, ale także pomagają np. przy budowie prototypu stratosferycznego samolotu Phoenix oraz nowego wiatrakowca.
 

Źródło: Instytut Lotnictwa
comments powered by Disqus