III Konferencja „Zmęczenie konstrukcji lotniczych”

Instytut Lotnictwa

W dniach 14-15 stycznia w Instytucie Lotnictwa odbędzie się po raz trzeci spotkanie naukowców zajmujących się problematyką zmęczenia konstrukcji lotniczych.

Celem konferencji jest zintegrowanie przemysłowych, akademickich oraz badawczych centrów, zaangażowanych w tę tematykę.

Założeniem konferencji jest również prezentacja badań dotyczących zmęczenia konstrukcji lotniczych, prowadzonych obecnie w Polsce, w Europie i na świecie.

Więcej informacji na stronie poświęconej konferencji.

Źródło: Instytut Lotnictwa
comments powered by Disqus