Przejdź do treści
Źródło artykułu

EREA Annual Event 2021

1 grudnia 2021 roku w Brukseli odbyło się coroczne spotkanie wszystkich członków EREA (European Research Establishments in Aeronautics). EREA Annual Event to wydarzenie podsumowujące coroczną działalność stowarzyszenia skupiającego europejskie instytuty badawcze działające w obszarze aeronautyki.

W tym roku wśród zaproszonych gości EREA Annual Event znaleźli się: komisarz Rosalinde van der Vlies – dyrektor Clean Planet w Delegaturze Generalnej: Research and Innovation, Komisji Europejskiej czy szef partnerstwa Clean Aviation – Axel Krein.

W trakcie spotkania odbyła się debata poświęcona partnerstwom europejskim – Clean Aviation oraz SESAR, a także wpływowi partnerstw na rozwój lotnictwa i osiąganie celów ustalonych dla lotnictwa.

Debata moderowana była przez dyrektora Łukasiewicz-Instytutu Lotnictwa, Pawła Stężyckiego. Wśród zaproszonych gości byli: Michel Peters – obecny przewodniczący EREA, Axel Krein – dyrektor partnerstwa Clean Aviation oraz Richard Frizon – dyrektor partnerstwa SESAR.

Wynik debaty to pełne wsparcie dla inicjatyw i działalności instytucji badawczych, których rola w rozwijaniu nowych technologii jest ważna i zauważalna przez każde partnerstwo europejskie.

W tym roku, wśród nagrodzonych za swój wkład i pracę na rzecz EREA, znalazł się pracownik Łukasiewicz-Instytutu Lotnictwa – profesor Grzegorz Socha, który odebrał nagrodę za swoją pracę w ramach grupy EREA Aviation Research Group. Profesor Socha działał w ramach EREA ponad 7 lat.


Profesor Grzegorz Socha nagrodzony za swój wkład i pracę na rzecz EREA (fot. ilot.lukasiewicz.gov.pl)

Dyrektor Łukasiewicz-Instytutu Lotnictwa przewodniczącym EREA

Dyrektor Łukasiewicz-Instytutu Lotnictwa, Paweł Stężycki przez najbliższe dwa lata będzie przewodniczył działalności EREA (European Research Establishments in Aeronautics). Stowarzyszenie skupia europejskie instytuty badawcze działające w dziedzinie aeronautyki.

Decyzję o nominacji ogłoszono 3 grudnia 2021 roku na Generalnym Posiedzeniu Zarządu EREA w Brukseli, gdzie ustępujący przewodniczący, Michel Peters (NLR) przekazał oficjalnie stanowisko dyrektorowi Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa, Pawłowi Stężyckiemu.

Na posiedzeniu zarządu dyrektor Stężycki przedstawił swój plan na działalność EREA na rok 2022, gdzie podkreślił, jak ważna jest współpraca – zarówno wewnątrz EREA, jak i z pozostałymi instytucjami europejskimi.

„Istotne jest utrzymanie obecnej pozycji EREA na arenie europejskiej, bycie rozpoznawalnym partnerem do debaty z m.in. Komisją Europejską, ale także jeszcze większe zintensyfikowanie tych działań” – podkreślił dyrektor Stężycki.


Dyrektor Łukasiewicz-Instytutu Lotnictwa, Paweł Stężycki przewodniczącym EREA (fot. ilot.lukasiewicz.gov.pl)

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony