Dyrektor Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa wybrany prezesem Stowarzyszenia Polskiego Przemysłu Lotniczego

Dr inż. Paweł Stężycki (fot. ilot.wdu.pl)

14 czerwca 2021 odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Polskiego Przemysłu Lotniczego, podczas którego wybrano nowe władze zarządu. Nowym prezesem stowarzyszenia został dyrektor Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa, dr inż. Paweł Stężycki.

Dyrektor Stężycki zastąpił na tym stanowisku ustępującego prezesa stowarzyszenia oraz prezesa zarządu i dyrektora generalnego WSK „PZL- Rzeszów” S.A., Marka Dareckiego.

W wyborach do zarządu SPPL wybrani zostali także:
•  Janusz Zakręcki – prezes i dyrektor naczelny PZL Mielec (wiceprezes SPPL),
•  Jacek Libucha – prezes PZL Świdnik (wiceprezes SPPL),
•  Marian Lubieniecki – prezes General Electric Company Polska (członek zarządu SPPL),
•  Wojciech Wasik – prezes Pratt&Whitney Rzeszów oraz Pratt&Whitney Kalisz (członek zarządu SPPL),
•  Mirosław Kowalski – dyrektor Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych (członek zarządu SPPL).

Kadencja zarządu przewidziana jest na okres 3 lat tj. do 2024 roku.

Stowarzyszenie Polskiego Przemysłu Lotniczego zostało założone w 2000 roku, w celu wspierania dynamicznego rozwoju przemysłu lotniczego w Polsce. SPPL jest organizacją non-profit, reprezentującą firmy i instytucje z przemysłu lotniczego, kosmicznego i obronnego.

Do jego celów należy m.in.: stworzenie dogodnych warunków do rozwoju przedsiębiorstw przemysłu lotniczego w Polsce, rozwój badań, umiejętności i kwalifikacji w zakresie lotnictwa, współpraca i rozwój przemysłu lotniczego i uczelni wyższych, promocja polskiego przemysłu lotniczego, wpływanie na politykę gospodarczą polskiego rządu w kwestiach związanych z przemysłem lotniczym, reprezentowanie polskiego przemysłu lotniczego, kosmicznego i obronnego w Europie i na świecie oraz organizacja i rozwijanie efektywnego kosztowo łańcucha dostawców.

Stowarzyszenie Polskiego Przemysłu Lotniczego zrzesza obecnie 33 firmy i instytucje z sektora lotniczego (5 instytucji B+R, 15 dużych przedsiębiorstw oraz 13 małych i średnich przedsiębiorstw). Łącznie zatrudniają one około 14 000 osób.

SPPL jest członkiem AeroSpace and Defence Industries Association of Europe (ASD).

Źródło: Instytut Lotnictwa
comments powered by Disqus