Przejdź do treści
Skoczek spadochronowy - szkolenie w 4.SLSz (fot. 4.SLSz)
Źródło artykułu

Ogłoszono przetarg na nowe spadochrony dla Wojska Polskiego

W dniu 16 października br. Inspektorat Uzbrojenia opublikował informację o uruchomieniu przetargu ograniczonego na dostawę 900 sztuk spadochronów desantowych.

Mają to być podstawowe spadochrony desantowe przeznaczone do desantowania żołnierzy z pełnym oporządzeniem osobistym, wykonywania skoków szkolnych, szkolno-treningowych, szkolno-bojowych i bojowych.

W ogłoszeniu o zamówieniu określono podstawowe parametry sprzętu. Zarówno spadochron główny, jak i zapasowy, mają być eksploatowane przez okres nie krótszy niż 18 lat. Masa spadochronu głównego nie większa niż 18 kg, spadochronu zapasowego – nie większa niż 8 kg. Maksymalne obciążenie czaszy spadochronu głównego i zapasowego nie mniejsze niż 170 kg. Sposób otwarcia – samoczynny bezpośredni.

Spadochron główny powinien przejść pozytywne testy potwierdzające poprawne i bezpieczne jego zadziałanie w następujących warunkach: 120% maksymalnej prędkości użycia i 120% maksymalnego obciążenia czaszy głównej. Natomiast spadochron zapasowy powinien posiadać certyfikat wydany wg EASA ETSO C23 min. litera "d" lub PIA TS-135 lub certyfikat wydany przez inny uprawniony organ narodowy lub wojskowy państwa należącego do NATO.

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Inspektorat Uzbrojenia będzie kierował się następującymi kryteriami oceny oferty:
• Cena – waga 60%,
• Gwarancja – waga 40%.

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu mija 30.11.2020 r.

900 kompletów spadochronów desantowych ma być dostarczonych do 31.10.2022 r.

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony