Przedstawiciel Inspektoratu MON ds. BL na Konferencji F-16 w USA

Przedstawiciel Inspektoratu MON ds. BL na Konferencji F-16 w USA (fot. inspektoratmonbl.wp.mil.pl)

W dniach 05-09.12.2016 r. przedstawiciel Inspektoratu mjr. Karol Budniak wziął udział w konferencji F-16 System Safety Group Meeting, która corocznie odbywa się w Hill AFB w stanie UTAH (USA). Konferencja obejmowała omówienie określonych w roku poprzednim obszarów wpływających na bezpieczną eksploatację F-16. Pierwsza jej część poświęcona była czynnikowi ludzkiemu (Flight Safety Working Group), a druga – zagadnieniom technicznym (System Safety Group).

Szczegółowo omówione tematy dotyczyły zdarzeń lotniczych zaistniałych w fazie startów/lądowań, związanych z wyszkoleniem, utratą orientacji przestrzennej, dekompresji kabiny lub niedotlenienia pilota, oślepienia laserem i gromadzenia się wody na osłonie kabiny. W każdym obszarze uczestnicy konferencji przedstawili swoje doświadczenia, by wspólnie wypracowywać najlepsze metody unikania podobnych zdarzeń w przyszłości. Producenci systemów samolotu zaprezentowali aktualny stan prac nad poprawą bezpieczeństwa pracy poszczególnych urządzeń lub instalacji.

W czasie konferencji nawiązano ścisły kontakt z przedstawicielem Air Force Research Laboratory w celu uściślenia ograniczeń i możliwości automatycznego układu unikania kolizji z ziemią (AGCAS), wprowadzanego od 2014 roku na samolotach F-16 amerykańskich wojsk lotniczych.

Ponadto przeprowadzono rozmowy związane z badaniem zdarzeń lotniczych zaistniałych z udziałem statków powietrznych, personelu lub wyposażenia dwóch lub więcej krajów. Przedstawiciele państw prowadzących działania na Bliskim Wschodzie poinformowali, że nie podpisali uzgodnień z krajami gospodarzami w tym zakresie. Jednocześnie przedstawiciel US Air Force Safety Center podkreślił istotę podejmowanych przez stronę polską działań w celu osiągnięcia porozumienia o wspólnym badaniu zdarzeń lotniczych z udziałem amerykańskich samolotów nad terytorium Polski. Potwierdził, że jest to możliwe jedynie na wyższym poziomie niż instytucji zajmujących się bezpieczeństwem lotów. Inspektorat MON ds. BL przekazał wcześniej informacje w tym zakresie do właściwej komórki Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

M.Sz.

Źródło: Inspektorat MON ds. Bezpieczeństwa Lotów
comments powered by Disqus