Międzynarodowe warsztaty robocze w Bratysławie

Międzynarodowe warsztaty robocze w Bratysławie (fot. inspektoratmonbl.wp.mil.pl)

W dniach 24-27 kwietnia 2017 roku w stolicy Słowacji Bratysławie odbyły się warsztaty robocze na temat przeciwdziałania zagrożeniom środowiskowym (Wildlife Hazard Management and Flight Safety Workshop). Spotkanie zorganizowane było przez słowackie Siły Zbrojne. Głównym organizatorem był płk dr Jozef Nemeth, szef służb weterynaryjnych, które są odpowiedzialne za ograniczanie zagrożeń związanych z kolizjami statków powietrznych ze zwierzętami w lotnictwie Sił Zbrojnych Słowacji.

W warsztatach uczestniczyło 22 przedstawicieli z 8 państw członkowskich NATO. Inspektorat MON ds. BL reprezentowali: płk pil. Jacek Ziółkowski i ppłk pil. Robert Kozłowski. W spotkaniu brał udział także dr Michał Skakuj, ekspert Programu Ograniczania Zagrożeń Środowiskowych w lotnictwie Sił Zbrojnych RP realizowanego przez Oddział BL Dowództwa Generalnego RSZ.

Przedstawiciele uczestniczących w obradach państw zaprezentowali referaty dotyczące generalnych działań prowadzonych w celu ograniczania zagrożeń związanych z występowaniem przypadków kolizji ze zwierzętami. Strona Polska zaprezentowała kilka referatów w tym także o możliwości wykorzystania europejskiej sieci radarów pogodowych do ograniczania ryzyka kolizji z ptakami.

Każda sesja robocza zakończona była wymianą uwag. Dyskusje dotyczyły m.in. jakości bazy danych, metod zarządzania siedliskami, monitoringu występowania zwierząt oraz współpracy ze specjalistami ornitologami. Dyskutowano nad możliwymi, akceptowalnymi zmianami treści dokumentu STANAG 3879. Proponowane zmiany dotyczyły m.in. zapisów dotyczących zarządzania siedliskami na lotniskach (w celu ograniczenia atrakcyjności dla zwierząt) czy też prowadzenia polowań. Dyskutowano również na temat redukcji dużych ssaków na terenie lotnisk, co nie powinno być robione w ramach polowań lecz w ramach odstrzału redukcyjnego.

Zorganizowane warsztaty pozwoliły na interesujące i szczegółowe dyskusje oraz podzielenie się doświadczeniami zarówno przez personel poszczególnych sił zbrojnych jak tez współpracujących z nimi ekspertów ornitologów. Dyskusja pozwoliła na lepsze zrozumienie wymagań dotyczących standaryzacji oraz na wykorzystanie doświadczeń innych państw Sojuszu w ograniczaniu zagrożeń związanych ryzykiem kolizji statków powietrznych ze zwierzętami.

M.Sz.

Źródło: Inspektorat MON ds. Bezpieczeństwa Lotów
comments powered by Disqus