Wymóg kontroli niektórych cylindrów TCM

FAA

We wtorek, Federalna Administracja Lotnictwa USA (FAA) wydała dyrektywę zdatności do lotu, dotyczącą modeli silników tłokowych firmy Teledyne Continental Motors z cylindrami TCM EQ3. Instrukcja dotyczy silników z serii O-470, IO-470, TSIO-470, IO-520, TSIO-520, IO-550, oraz IOF-550, zainstalowanych wielu samolotach lotnictwa ogólnego w tym modele Beechcrafta i Cessny.

TCM dostarczała silniki z feralnymi cylindrami, a także same cylindry EQ3 od 1 listopada 2007 r. do 30 stycznia 2009 r. Wyprodukowano także partię około 300 sztuk w sierpniu i wrześniu 2006 roku. Dyrektywa narzuca wymóg pierwszej oraz okresowej wizualnej inspekcji cylindrów TCM EQ3 w celu wykrycia ewentualnych pęknięć. Muszą one zostać wstępnie przebadane w ciągu 20 godzin lotu po 7 października 2009 r., kiedy to przepis wchodzi w życie. Wymagane jest również ich usunięcie z obiegu po 1300 godzinach całkowitego czasu funkcjonowania.

Według FAA rozporządzenie odpowiedzią na raporty dotyczące 35 cylindrów EQ3, w których zidentyfikowano tego typu pęknięcia. Uszkodzenia takie mogą spowodować niewłaściwą pracę, a nawet pożar w komorze silnika.

Firma TCM zbadała przyczyny usterek i ustaliła, iż niewłaściwa konfiguracja narzędzia odlewniczego wykorzystywanego w produkcji spowodowała w pewnym obszarze zmniejszenie grubości ścianek cylindra. W wyniku tego podczas działania silnika dochodzi do pęknięć pomiędzy górnym otworem świecy zapłonowej, a otworem dyszy, którą wtryskiwana jest mieszanka paliwa.

FAA opublikowała dyrektywę w ostatecznej formie bez żadnej wcześniejszej informacji lub możliwości poddania jej pod ocenę opinii publicznej. Oznajmiła jednak, że będą przyjmowane „odpowiednie dane, punkty widzenia i argumenty dotyczące tej sprawy.” Dokładne wytyczne znajdują się w pełnej treści dyrektywy.

Przetłumaczono na podstawie artykułu ze strony AVweb.

Źródło: Internet
comments powered by Disqus