Przejdź do treści
Latajmy Bezpiecznie
Źródło artykułu

Latajmy Bezpiecznie: Zmiany w przestrzeni związane z utworzeniem CTR EPMO

Zespół Latajmy Bezpiecznie opublikował dwa artykuły z Przeglądu Lotniczego, które odnoszą się do problemu poruszonego w zgłoszeniu 14/2012 Zmiany w przestrzeni związane z utworzeniem CTR EPMO.

Opis zgłoszenia
Chciałbym zwrócić uwagę na potencjalne ryzyko wynikające ze zmian w przestrzeni powietrznej związanych z wprowadzeniem od dnia 28.06.2012 strefy kontrolowanej lotniska (CTR) oraz nowych procedur dolotowych dla lotniska Modlin (AIRAC 125), szczególnie mając na uwadze wydanie przez PAŻP nowej edycji lotniczej mapy Polski z „informacją aeronautyczną aktualną na dzień 31.05.2012” (cytat za stroną dlapilota.pl – osobiście mapy jeszcze nie widziałem).

Jedną z konsekwencji zmian jest to, iż strefa CTR wykracza znacznie poza granice obecnego ATZ lotniska, sięgając od południowej strony aż do strefy ograniczonej nad Kampinoskim Parkiem Narodowym, uniemożliwiając przelot wzdłuż Wisły, trasą przez obecne punkty Uniform i Charlie, bez naruszania przestrzeni kontrolowanej.

Zdecydowanie większym problemem jest, moim zdaniem, zmiana lokalizacji punktów dolotowych VFR, przy zachowaniu ich dotychczasowych nazw (AD 2 EPMO 7-3-1). O ile w przypadku przesunięcia punktu „Uniform” z jednego mostu drogowego (stary most z niebieską kratownicą) na drugi (most trasy S7) konsekwencje ewentualnej pomyłki nie powinny być daleko idące, o tyle zmiana położenia nowego punktu „India” o ponad 6,5 km w kierunku zachodnim może skutkować poważnym niebezpieczeństwem w przypadku błędnego wykonania lotu przez załogę statku powietrznego na istniejący obecnie „stary” punkt „India” (tzn. dworzec kolejowy w miejscowości Brody), ze względu na przebiegające nad nim trasy procedur odlotu oraz podejścia do lądowania, jak np. procedury SID „Foxtrot” dla pasa 08 (AD 2 EPMO 4-2-3), procedura podejścia z widocznością dla pasa 26 (AD 2 EPMO 7-1-1), czy procedura missed approach przy podejściu na pas 08 (AD 2 EPMO 6-2-1).

W związku z powyższym, dla uniknięcia potencjalnego niebezpieczeństwa wynikającego z opisanej sytuacji proponuję w jak najszerszym stopniu rozpowszechnić informacje o nadchodzących zmianach w przestrzeni powietrznej, za pośrednictwem Waszego portalu, czy też współpracującej prasy lotniczej (jak to chociażby miało miejsce w przypadku procedur oczekiwania na EPWA). Korzystnym było by także rozważenie zmiany nazw punktów dolotowych VFR w przypadku istotnej zmiany ich lokalizacji, dla uniknięcia opisanego przeze mnie ryzyka pomyłki (chociaż w przypadku okolic Warszawy, możliwość nazywania nowych punktów kolejnymi literami alfabetu jest w zasadzie wyczerpana), a także dostosowanie terminu publikacji kolejnych edycji lotniczej mapy Polski do wprowadzania istotnych zmian w przestrzeni (lub odwrotnie), szczególnie jeżeli chodzi o zmiany dotyczące przestrzeni o największym w kraju natężeniu ruchu general aviation.

Od Zespołu

Polecamy lekturę dwóch artykułów z Przeglądu Lotniczego, w których szeroko omawiane były zmiany związane z utworzeniem CTR Modlin i nową organizacją ruchy VFR w tym rejonie.

Artykuł z Przeglądu Lotniczego 6/2012

 

Artykuł z Przeglądu Lotniczego 7/2012

 

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony