Konsultacje społeczne wniosków Komisji Europejskiej związanych z Brexit-em

Brexit w lotnictwie (fot. express.co.uk)

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że 9 stycznia 2019 r. Ministerstwo Infrastruktury rozpoczęło konsultacje społeczne do dwóch wniosków Komisji Europejskiej związanych z Brexit-em.

1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad zapewniających podstawowe połączenia lotnicze w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej.
2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych aspektów bezpieczeństwa lotniczego w odniesieniu do wystąpienia Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii.

Te jednostronne unijne akty prawne mają na celu zminimalizowanie negatywnych skutków w przypadku bezumownego wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej w zakresie transportu lotniczego. Pierwszy wniosek określa podstawowe zasady funkcjonowania rynku transportu lotniczego, w tym przyznaje ograniczone prawa przewozowe przewoźnikom brytyjskim na terenie Unii Europejskiej oraz wyznacza całkowitą liczbę częstotliwości połączeń dla przewoźników brytyjskich. Drugi odnosi się do kwestii certyfikatów w zakresie bezpieczeństwa lotniczego, w tym przedłużenia ważności niektórych z nich.

Oba dokumenty dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury: www.gov.pl/web/infrastruktura/

Uwagi do projektów można składać do dnia 15 stycznia 2019 r. pod adres: sekretariatDL@mi.gov.pl.

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus