Konsultacje społeczne w sprawie inicjatywy KE dot. pasażerów w transporcie multimodalnym

Komisja Europejska

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że Komisja Europejska ogłosiła konsultacje społeczne dotyczące możliwej inicjatywy na szczeblu UE w zakresie ochrony praw pasażerów w transporcie multimodalnym.

Konsultacje są otwarte dla wszystkich zainteresowanych i potrwają do 25 maja br.

Osoby lub podmioty zainteresowane tym zagadnieniem ULC zaprasza do wypełnienia formularza.

Celem niniejszych otwartych konsultacji społecznych jest uzyskanie opinii publicznej na temat problemów, które napotykają pasażerowie podczas łączenia różnych środków transportu na tej samej trasie.

Powyższy formularz można wypełnić w dowolnym języku urzędowym UE i złożyć w ciągu 90 minut, inaczej wprowadzone dane zostaną utracone. Jedynie odpowiedzi udzielone on-line za pośrednictwem ww. formularza zostaną przyjęte (czyli odpowiedzi wysyłane pocztą elektroniczną lub faksem nie będą akceptowane).

Jeśli powstaną jakiekolwiek trudności z wysłaniem formularza on-line, prosimy o kontakt pod adresem: MOVE-MULTIMODAL-PAX-RIGHTS@ec.europa.eu

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus