Konsultacje społeczne pakietu "Otwarta i skomunikowana Europa"

Komisja Europejska

W dniu 8 czerwca 2017 r. Komisja Europejska opublikowała pakiet "Otwarta i skomunikowana Europa".

W skład pakietu wchodzą:

  • Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów Otwarta i skomunikowana Europa – COM (2017) 286 i towarzyszący jej dokument roboczy służb Komisji dotyczący praktyk zarządzania ruchem lotniczym zapewniającym ciągłość świadczonych usług SWD(2015) 261,
  • Projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony konkurencji w transporcie lotniczym, uchylającego rozporządzenie (WE) nr 868/2004 – COM (2017) 289, wraz oceną skutków regulacji (Impact Assesment) – SWD(2015) 182 i 183,
  • Wytyczne Komisji dotyczące rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1008/2008 w sprawie zasad w zakresie własności i kontroli unijnych przewoźników lotniczych – C (2017) 3711,
  • Wytyczne Komisji dotyczące rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1008/2008 w sprawie obowiązku użyteczności publicznej – C (2017) 3712.

Dokumenty te dostępne są na stronie Komisji Europejskiej.

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa rozpoczęło konsultacje społeczne dotyczące pakietu. Wyniki konsultacji wykorzystane zostaną do sformułowania stanowiska Polski, które będzie prezentowane na forum Rady UE. Szczegółowe informacje są dostępne pod adresem: www.mib.bip.gov.pl/ogloszenia-mib/92220_konsultacje-spoleczne.html

Opinie i uwagi dotyczące projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony konkurencji w transporcie lotniczym, uchylającego rozporządzenie nr 868/2004 należy kierować w formie elektronicznej do Departamentu Lotnictwa MIiB na adres sekretariatDL@mib.gov.pl w terminie do 19 czerwca 2017 r.

Projekt wspomnianego rozporządzenia jest dostępny tutaj:
Angielska wersja językowa
Polska wersja językowa

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus