Informacja dla kontrolerów ruchu lotniczego – odstępstwo przedłużone do 24 listopada 2020 r.

ULC - ważna informacja dla kontrolerów

W celu minimalizacji utrudnień dla kontrolerów ruchu lotniczego spowodowanych przez rozprzestrzenianie się koronawirusa, Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego udzielił odstępstwa od stosowania niektórych przepisów rozporządzenia Komisji (UE) 2015/340 z dnia 20 lutego 2015 r. ustanawiającego wymagania techniczne i procedury administracyjne dotyczące licencji i certyfikatów kontrolerów ruchu lotniczego zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008, zmieniającego rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 923/2012 i uchylającego rozporządzenie Komisji (UE) nr 805/2011 (Dz. Urz. UE. L Nr 63, str. 1).

Odstępstwo polega na przedłużeniu okresu ważności, do 24 listopada 2020 r., niżej wymienionych uprawnień uzupełniających, certyfikatów oraz zaświadczeń, które przed tym terminem stracą ważność:

  • uprawnień uzupełniających w jednostce kontrolera ruchu lotniczego zgodnie z pkt ATCO.B.020 Części ATCO;
  • uprawnień uzupełniających w zakresie biegłości językowej kontrolera ruchu lotniczego zgodnie z pkt ATCO.B.035 Części ATCO;
  • uprawnień uzupełniających instruktora szkolenia operacyjnego zgodnie z pkt ATCO.C.020 Części ATCO;
  • tymczasowych upoważnień OJTI zgodnie z pkt ATCO.C.025 Części ATCO;
  • uprawnień uzupełniających instruktora szkolenia na szkoleniowych urządzeniach symulacji ruchu lotniczego zgodnie z pkt ATCO.C.040 Części ATCO;
  • uprawnień uzupełniających osoby oceniającej zgodnie z pkt ATCO.C.060 Części ATCO;
  • tymczasowych upoważnień osoby oceniającej zgodnie z pkt ATCO.C.065 Części ATCO;
  • orzeczeń lekarskich klasy 3 kontrolera ruchu lotniczego zgodnie z pkt ATCO.MED.A.045 Części ATCO-MED.

Szczegółowe informacje dotyczące przyznanego odstępstwa można znaleźć w załączonej decyzji administracyjnej Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 16 lipca 2020 r. nr LOŻ-6.0270.2.2020.ULC.1.

Do pobrania:
•   Decyzja o odstępstwach od rozp. Komisji (UE) 2015/340

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus