Europejskie przepisy dotyczące dronów – seminarium online

Europejskie przepisy dotyczące dronów – seminarium online (fot. ULC)

Urząd Lotnictwa Cywilnego zaprasza operatorów bezzałogowych statków powietrznych na seminarium online, które odbędzie się 9 lipca 2020 r.

Podczas seminarium zostaną omówione europejskie przepisy dotyczące dronów, które będą stosowane od 31 grudnia 2020 r.

Chętnych do wzięcia udziału w seminarium prosimy o wysyłanie zgłoszeń na adres: lbsp@ulc.gov.pl. Liczba osób mogących wziąć udział w seminarium online jest ograniczona, dlatego o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń. Rozpoczęcie seminarium planowane jest o godz. 10:00.

Seminarium będzie rejestrowane i zostanie udostępnione na kanale YouTube urzędu.

Treść rozporządzeń omawianych podczas seminarium znajdują się pod poniższymi adresami:
•  Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2019/947
•  Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2019/945

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus