Dokumenty NPA

EASA

W odpowiedzi na liczne postulaty środowiska lotniczego, EASA wydłużyła okres zgłaszania uwag do następujących dokumentów NPA:

  • NPA 2008-22(a-e) [AR/OR] - do 28.05.2009

  • NPA 2009-01 [OSC] - do 30.06.2009

  • NPA 2009-02(a-g) [OPS] - do 31.07.2009.

Agencja wystąpi również do Komisji o przesunięcie terminów przewidzianych w nowym Rozporządzeniu Podstawowym (EC 216/2008).

Plik z dokumentem EASA można pobrać ze strony ULC.

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus