Decyzja Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 9 listopada 2020 r. – grudniowa sesja możliwa zgodnie z harmonogramem

ULC - personel lotniczy - ważne

9 listopada 2020 roku Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego zgłosił do EASA odstępstwa w zakresie spełnienia wymagań pkt FCL.025, FCL.725, FCL.735.A, FCL.735.H, FCL.810 Załącznika I do rozporządzenia UE nr 1178/2011 oraz pkt BFCL.135 Załącznika III do rozporządzenia UE nr 2018/395, a także pkt SFCL.135 Załącznika III do rozporządzenia UE nr 2018/1976 w terminie od dnia 10 listopada 2020 r. do dnia 09 marca 2021 r.

Odstępstwo jest adresowane do:
1. Pilotów z licencjami Part-FCL wydanymi przez Prezesa ULC, nieuczestniczących w operacjach zgodnych z Częścią-ORO do rozporządzenia UE nr 965/2012;
2. Kandydatów do uzyskania licencji oraz uprawnień w zakresie określonym decyzją.

ULC informuje, że jeśli sytuacja epidemiczna na to pozwoli, sesja grudniowa odbędzie się zgodnie z harmonogramem.

Do pobrania:

•   Decyzja Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 9 listopada 2020 r. - Covid - LKE

•   FAQ – LKE – egzaminy teoretyczne

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus