Prognoza obszarowa GAFOR od 2 września dostępna w FIR EPWW

Prognoza GAFOR - mapa

Instytut Meteorologii Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy (IMGW-PIB) poinformował o uruchomieniu od 2 września br. od godziny 08.00 UTC prognozy GAFOR w wersji testowej. Będzie ona dostępna na stronie awiacja.imgw.pl Instytut od dawna planował wprowadzenie prognozy GAFOR i jest to odpowiedz na zgłoszone przez użytkowników zapotrzebowanie na nowy produkt.

Jednocześnie Instytut apeluje do pilotów o przesyłanie uwag i sugestii, które przyczynią się do jego rozwoju. W przyszłości planowane jest wprowadzenie innych zmian, które powinny wesprzeć proces analizy pogody przed planowanymi lotami.


Instrukcja do prognozy obszarowej GAFOR przygotowywanej dla WARSAW FIR – informacja dla użytkowników

1. Definicja:

GAFOR – prognoza obszarowa w postaci graficznej, przeznaczona dla lotów na małych wysokościach, będąca prognozą widzialności, wysokości podstaw chmur oraz określonych zjawisk meteorologicznych, dla wyznaczonych w FIR EPWW rejonów, wydawana przez Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych-Meteorologiczne Biuro Nadzoru.

2. Informacje podstawowe:

2.1 Prognoza GAFOR jest opracowywana przez Meteorologiczne Biuro Nadzoru. Jest ona wydawana z 10-minutowym wyprzedzeniem, na okres ważności obejmujący sześć kolejnych godzin i podlega aktualizacji co 3 godziny od wschodu do zachodu słońca. Prognoza w trakcie jej okresu obowiązywania jest w sposób ciągły monitorowana.


2.2 Prognoza jest opracowywana w formie graficznej z użyciem skali barwnej i w jej skład wchodzą 3 mapy, przy czym każda z nich obejmuje kolejne 2 godziny ważności danej prognozy, dla których podawane są prognozowane minimalne wartości podstaw chmur AGL, widzialności oraz zjawiska meteorologiczne.


2.3 GAFOR jest informacją o prognozowanych minimalnych warunkach na przeważającym obszarze jakie może napotkać pilot podczas lotu w danym rejonie.

3. Informacje szczegółowe:

3.1 Na mapach oprócz skali barwnej znajdują się symbole zjawisk atmosferycznych prognozowanych w obrębie danego rejonu. Do map dołączona jest legenda.

3.2 Do oceny widzialności lub niskich podstaw chmur, została przyjęta dominująca widzialnośći wysokość podstaw chmur oraz jej przestrzenna zmienność


3.3 Przy ocenie podstaw chmur brane jest pod uwagę tylko prognozowane zachmurzenie o wielkości BKN (Broken tzn.5/8-7/8) i OVC (Overcast tzn.8/8), a jego podstawa podawana jest względem powierzchni ziemi (AGL).

3.4 Przy ocenie widzialności brane jest pod uwagę jej ograniczenie przez hydro i litometeory przy ziemi, czyli na poziomie oczu obserwatora.

3.5 Porywy wiatru>25KT.

3.6 W prognozie uwzględniane jest również wystąpienie niżej wymienionych zjawisk lub chmury:

►Stratus
►śnieg
►opad przelotny śniegu
►wysoka zamieć śnieżna
►opad marznący
►śnieg z deszczem
►zamglenie
►mgła
►mgła marznąca
►deszcz ciągły
►mżawka
►opad przelotny deszczu
►burza z deszczem
►burza z gradem
►porywy wiatru

3.6.1 Do opisu zjawisk stosowane są powszechnie znane graficzne symbole meteorologiczne.


3.6.2 W obszarze jednego rejonu mogą zostać wskazane tylko 2 zjawiska powodujące utrudnienia w wykonywaniu lotów. W przypadku wielu zjawisk umieszczane są te zjawiska, które występują na większym obszarze i mają większe znaczenia dla bezpieczeństwa.

3.6.3 W przypadku wystąpienia burzy lub burzy z gradem jako uzupełnienie informacji pojawi się dodatkowo symbol


4. Zmiany do prognozy GAFOR:

4.1 Prognoza GAFOR w trakcie okresu jej obowiązywania podlega ciągłemu monitoringowi i zmianom w przypadku, gdy prognozowane warunki odbiegają od faktycznie występujących.

4.2 W sytuacji, gdy zostaną przekroczone wskazane w tabeli w punkcie 3.2 progi widzialności i wysokości podstaw chmur, oraz gdy wystąpią, zanikną lub nie są dłużej prognozowane wskazane w punkcie 3.6 zjawiska, wydawana jest prognoza GAFOR AMD. 4.3.

4.3 Należy pamiętać, że prognoza GAFOR jest typem prognozy w której nie ma możliwości zamieszczenia wszystkich szczegółów i warunków pogody na małych obszarach. Dlatego też konieczna jest pewna generalizacja. W związku z powyższym wszystkie zjawiska, które występują na mniej niż 15% danego rejonu uznaje się za lokalne.

5. Sytuacje awaryjne:

W przypadki przypadku wystąpienia awarii związanej z prawidłowym funkcjonowaniem CBPL-MBN, prognoza GAFOR jest anulowana (CANCEL) do momentu przywrócenia normalnego trybu pracy.


5.1 Pełny tekst Instrukcji do prognozy obszarowej GAFOR przygotowywanej dla WARSAW FIR – dostępny jest tutaj (LINK)

Źródło: IMGW
comments powered by Disqus