ASL: Zgłaszanie i badanie zdarzeń lotniczych

Akademia Specjalistów Lotnictwa - logo

Akademia Specjalistów Lotnictwa, prowadząca specjalistyczne szkolenia dla branży lotniczej, przyczyniające się do pogłębienia wiedzy oraz poprawy bezpieczeństwa i ekonomiki firm lotniczych, zaprasza na szkolenie "Problematyka zgłaszania zdarzeń lotniczych i ich badania oraz zarządzanie bezpieczeństwem", które odbedzie się w dniach 21-22.06.2016 r.

Znajomość procedur, warsztatu badawczego, prawa, jednorodność rozumienia celu prowadzenia badań i stosowanych metod badawczych, jest podstawą właściego prowadzenia badań zdażeń lotniczych, w tym dobrej, merytorycznej współpracy z Państwową Komisją Badania Wypadków Lotniczych.

Szkolenie adresowane jest do wszystkich osób zawodowo związanych z działalnością lotniczą i lotnictwem, a w szczególności do personelu zajmującego się badaniem zdarzeń lotniczych na poziomie użytkownika.

Program ramowy:
• Zasady zgłaszania zdarzeń lotniczych.
• Aspekty prawne badania zdarzeń lotniczych w Polsce.
• Procedury stosowane w badaniu zdarzeń lotniczych.
• Ekspertyzy.
• Odtworzenie przebiegu lotu.
• Zasady ustalania przyczyn zdarzenia lotniczego.
• Przygotowanie raportu końcowego.
• Badania incydentów lotniczych w organizacji lotniczej jako istotny element SMS.
• Ćwiczenie z zakresu badania incydentów lotniczych i pisania raportu końcowego.

Więcej informacji o szkoleniu na stronie: www.ikku.pl

Źródło: IKKU
comments powered by Disqus