Akademia Specjalistów Lotnictwa

Akademia Specjalistów Lotnictwa

Dynamiczny rozwój lotnictwa w ostatnich latach oraz konieczność przystosowania przepisów lotniczych do standardów światowych wymaga uzupełnienia wiedzy osób związanych z prowadzeniem wszelkiej działalności lotniczej w Polsce.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska lotniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Inżynierii Komunikacyjnej „IKKU” Sp. z o.o., które od 10 lat świadczy usługi edukacyjno-szkoleniowe oraz konsultacyjno-doradcze w zakresie inżynierii komunikacyjnej i transportu rozszerzyło swoją działalność o szkolenia specjalistyczne dla branży lotniczej tworząc Akademię Specjalistów Lotnictwa.

W ramach Akademii, „IKKU” proponuje unikalną ofertę produktów szkoleniowych, które z pewnością pozwolą na pogłębienie wiedzy, poprawę bezpieczeństwa i ekonomiki prowadzonych przez Państwa firm lotniczych.

Wykładowcy „IKKU” zostali dobrani spośród najlepszych specjalistów. Dzięki posiadanym umiejętnościom praktycznym, jak i szerokiej wiedzy merytorycznej będą mogli podzielić się z Państwem w możliwie najpełniejszy i przystępny sposób swoją wiedzą i doświadczeniem.

„IKKU” działa w oparciu o współpracę z renomowanymi ośrodkami i wysokiej klasy ekspertami, którzy oferują wiedzę z pierwszej ręki - prawną, inżynierską i praktyczną. Dewizą firmy jest świadczenie usług o wysokiej jakości.

Oferta szkoleń prowadzonych w ramach Akademii Specjalistów Lotnictwa obejmuje najważniejsze zagadnienia w dziedzinie bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego w tym System Zarządzania Bezpieczeństwem w Lotnictwie (SMS)”. Zasadniczym celem seminariów jest zwiększenie świadomości podmiotów prowadzących działalność lotniczą o zagrożeniach bezpieczeństwa (safety) , wymaganiach światowych i europejskich w zakresie zarządzania bezpieczeństwem (SMS), zapoznanie z zagrożeniami bezpieczeństwa lotniczego, współczesnymi metodami zapobiegania wypadkom i incydentom lotniczym oraz omówienie elementów wchodzących w skład systemów zarządzania bezpieczeństwem.

Uczestnictwo w seminariach szkoleniowych pozwoli przygotować kadrę kierowniczą organizacji lotniczych do opracowania i wdrożenia skutecznych systemów zarządzania bezpieczeństwem (SMS) oraz specjalistów zaangażowanych bezpośrednio w opracowanie rozwiązań szczegółowych i prowadzenie analiz do opracowania, wdrożenia i rozwijania skutecznych systemów zarządzania bezpieczeństwem.

Od roku 2002 następuje proces przekazywania kompetencji w dziedzinie stanowienia przepisów normujących bezpieczeństwo lotnicze Wspólnotom Europejskim. Podstawowe znaczenie dla europejskiego systemu prawnego dotyczącego bezpieczeństwa lotniczego ma Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 r. z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA), uzupełniane przez rozporządzenia wykonawcze Komisji Europejskiej. Od kilku lat obowiązują przepisy wykonawcze dotyczące projektowania, produkcji i certyfikacji produktów lotniczych (PART-21) oraz obsługi technicznej statków powietrznych (PART M, 145, 66, 147). Wdrożenie tych przepisów w działalności polskich organizacji lotniczych pokazało, że istnieje wiele pytań oraz problemów związanych z ich stosowaniem. Tymczasem już w roku 2008 rozpoczęły się prace nad rozporządzeniami wykonawczymi dotyczącymi licencjonowania personelu lotniczego (FCL) i eksploatacji operacyjnej statków powietrznych (OPS). Trwają także zaawansowane prace nad upoważnieniem Komisji Europejskiej do wydawania przepisów regulujących działalność lotnisk oraz służb ruchu lotniczego. Niezależnie od przepisów EASA obowiązują także przepisy przejściowe (np. EU-OPS). Zakłada się, że do roku 2012 przepisy unijne w sposób szczegółowy będą regulować wszelkie aspekty działalności lotniczej związane z bezpieczeństwem lotniczym. Znajomość systemu prawa europejskiego i jego podstawowych założeń jest więc podstawowym warunkiem prowadzenia i kontynuowania działalności lotniczej w nadchodzących latach.

W ramach akademii oferowane są następujące szkolenia:

  • Regulacje europejskie w dziedzinie bezpieczeństwa lotniczego – System EASA
  • Regulacje europejskie w dziedzinie bezpieczeństwa lotniczego – System EASA – edycja dla prawników
  • Systemy zarządzania bezpieczeństwem w lotnictwie – Poziom I
  • Przepustowość portu lotniczego – wybrane zagadnienia
  • Problematyka badań zdarzeń lotniczych
  • Wdrażanie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem w portach lotniczych - Poziom 1
  • Czynnik ludzki w lotnictwie
  • Problematyka opóźnień oraz metody minimalizacji zakłóceń i poprawy punktualności w lotnictwie cywilnym
  • Prawne uwarunkowania funkcjonowania lotnisk użytku publicznego

Dla potrzeb naszych klientów organizujemy szkolenia również na terenie firmy klienta lub dowolnie wskazanym przez niego miejscu.

Zapraszamy do zapoznania się z aktualną ofertą szkoleń na stronie IKKU.

Źródło: IKKU
comments powered by Disqus

Komentarze

Szkół 7 razy więcej niż firm lotniczych w Polsce jak zwykle manipulacja społeczeństwem - jeszcze niedawno krzyczano brakuje pilotów, teraz nie ma kto ich zatrudniać - to jest bardzo płytki rynek, kapitałochłonny, ludzi wcale aż tak dużo nie potrzeba. Poza tym żeby zamiatać w porcie lotniczym, albo jeździć wózkiem po płycie lotniska to nie trzeba doktoratów robić