Przejdź do treści
Źródło artykułu

Osłona meteorologiczna w Sejmie

Podczas 67 posiedzenia Sejmu RP w dniu 08.05 2014 w ramach "Pytań w sprawach bieżących" poseł Tomasz Makowski zwrócił się do Ministra Infrastruktury i Rozwoju z pytaniem o wyjaśnienie sposobu realizacji zamówień publicznych przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej. Wyjaśnienie miało dotyczyć wątpliwości co do sytuacji kiedy dostawcę usług osłony meteorologicznej wybiera się w dwóch jednocześnie trwających procedurach. PAŻP wybiera dostawcę drogą przetargu, Minister natomiast drogą wyznaczenia.

Przedstawiciel MI i R miał również wyjaśnić jakimi przesłankami kierowano się przy wyznaczaniu oraz dlaczego przedłuża się procedurę przetargową (oferta została złożona 15 kwietnia).

Przedstawiciel Ministerstwa wyraził zadowolenie z upublicznienia problemu i stwierdził, że wyznaczenie dostawcy usług osłony meteorologicznej było spowodowane zagrożeniem bezpieczeństwa ruchu lotniczego spowodowanym przedłużaniem procedury przetargowej przez PAŻP. Podkreślił również słuszność decyzji o wyznaczeniu, co można zinterpretować jako ,,stworzyliśmy problem, a następnie go rozwiązaliśmy".

Czytaj również:
Wątpliwości wokół przetargu na osłonę meteorologiczną

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony