Przejdź do treści
Źródło artykułu

IMGW zapewni „lotniskową” osłonę meteorologiczną lotnictwa cywilnego w 2015

W ubiegłym tygodniu Minister Infrastruktury i Rozwoju wydał decyzję o wyznaczeniu IMGW PIB na okres 12 miesięcy (do 31.12.2015 r.), jako instytucji zapewniającej „lotniskową" osłonę meteorologiczną lotnictwa cywilnego. Tym samym razem z poprzednim wyznaczeniem Instytutu na osłonę „lotniczą" (do roku 2019), wskazany został jedyny, działający na zasadzie wyłączności w obszarze FIR Warszawa dostawca usług, z którym PAŻP podpisze umowę na zapewnianie osłony meteorologicznej bez konieczności ogłaszania i przeprowadzania przetargu.

Zarówno Ministerstwo, jak i Instytut, ale również ULC jako władza lotnicza, nie udzielają informacji w tym zakresie. Podobnie jak przy poprzednich wyznaczeniach nie jest znane uzasadnienie, jak również szczegółowy zakres wyznaczenia czy też zakres danych i informacji do dostarczania których został wyznaczony Instytut.

MIR przeprowadziło konsultacje społeczne co do wyznaczenia podmiotu zapewniającego usługi osłony meteorologicznej. Ale żeby było bardziej interesująco, konsultacje przeprowadzono z zarządzającymi lotniskami, czyli tymi odbiorcami usług osłony meteorologicznej, którzy są wyłączeni z zakresu wyznaczenia, bo dotyczy ono jako odbiorców tylko użytkowników przestrzeni powietrznej oraz służb ruchu lotniczego.

Wydaje się, że właśnie takie interpretowanie przepisów prawa unijnego (rozporządzenie ws. zapewniania służb żeglugi powietrznej nr 550/2004), zgodnie z którym wyznaczenie miało być środkiem wskazywania dostawcy usług osłony meteorologicznej w uzasadnionych sytuacjach na podstawie uwarunkowań związanych z bezpieczeństwem, było powodem podjęcia przez Komisję Europejską decyzji o wszczęciu procedowania zmiany przepisów polegającej na usunięciu zapisów dopuszczających możliwość wyznaczania instytucji zapewniających służby meteorologiczne.

Bogusław Bartosik

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony