Loty cargo wspierają walkę z COVID-19

Loty cargo, fot. IATA

Międzynarodowe Stowarzyszenie Transportu Lotniczego (IATA) i jego członkowie nadal wspierają rządy w ich wysiłkach na rzecz powstrzymania rozprzestrzeniania się COVID-19. Od początku kryzysu ładunki cargo były kluczowe w kwestii dostarczania niezbędnych leków, sprzętu medycznego (w tym części zamiennych) oraz w utrzymywaniu globalnych łańcuchów dostaw materiałów najbardziej wrażliwych na czas. Dokonano tego poprzez dedykowane operacje floty samolotów cargo, wykorzystanie pojemności ładunkowej w samolotach pasażerskich oraz dodatkowe loty do dotkniętych obszarów.

Cargo odgrywa również kluczową rolę w transporcie żywności i innych produktów zakupionych przez Internet w celu wsparcia polityki kwarantanny wdrażanej przez poszczególne państwa. Dramatyczne ograniczenia podróży i załamanie popytu na loty pasażerskie poważnie ograniczyły dostępność przewozów cargo. IATA wzywa rządy do podjęcia pilnych działań w celu zapewnienia możliwości wysyłania ładunków drogą lotniczą w celu wsparcia globalnej walki z COVID-19.

„Od końca stycznia odwołano ponad 185 tys. lotów pasażerskich w odpowiedzi na ograniczenia rządowe dotyczące podróży. Fakt ten spowodował, że zmniejszyła się możliwość przewozów cargo w momencie, gdy jest ona najpilniej potrzebna w walce z pandemią. Rządy muszą podjąć pilne działania w celu zapewnienia, aby kluczowe linie zaopatrzenia pozostały otwarte, wydajne i skuteczne ”- powiedział Alexandre de Juniac, przewodniczący IATA.

Rządy muszą postrzegać cargo jako istotną część walki z COVID-19 i powinny m.in. podejmować następujące działania:

  • Wykluczyć operacje cargo z wszelkich ograniczeń podróży związanych z COVID-19, aby zapewnić, że ratujące życie produkty medyczne mogą być transportowane bez ograniczeń
  • Upewnić się, że wprowadzono znormalizowane środki, aby ładunki lotnicze mogły nadal przemieszczać się po całym świecie przy minimalnych zakłóceniach
  • Zwolnić członków załóg, którzy nie mają styczności ze społeczeństwem, z wymogu 14-dniowej kwarantanny
  • Likwidować przeszkody ekonomiczne, takie jak opłaty trasowe, opłaty za parkowanie i ograniczenia slotowe, aby wesprzeć operacje cargo
Źródło: IATA
comments powered by Disqus