Wypełnij ankietę i pomóż AOPA zebrać dane na temat GA

Wypełnianie ankiety

Stowarzyszenie AOPA Germany, w imieniu IAOPA, organizuje otwarte badania dla wszystkich pilotów i operatorów statków powietrznych w celu gromadzenia informacji na temat lotnictwa ogólnego (GA). Europejskie organizacje nie dysponują danymi statystycznymi na temat floty statków powietrznych GA, które pozwoliłyby na przeprowadzenie dogłębnych analiz ekonomicznych oraz bezpieczeństwa. Jak dotąd, większość z nich jest dokonywana przez ekspertów, co jest dalekie od ideału i jest jedną z głównych przyczyn wprowadzania niepraktycznych przepisów w branży GA.

W Stanach Zjednoczonych takie dane istnieją, generowane zarówno przez Federalną Administrację Lotnictwa USA (FAA), jak i stowarzyszenia użytkowników GA. W związku z tym raport NALL, a także inne analizy bezpieczeństwa i oceny wpływu na gospodarkę mogą być oparte na faktach statystycznych.

Ankieta IAOPA została stworzona w celu zebrania wiarygodnych danych statystycznych dla europejskiego GA. W 2014 r. stowarzyszenie przeprowadziło z sukcesem pierwsze tego typu przedsięwzięcie, w ramach którego ankietę wypełniło ok. 1500 operatorów i 3500 pilotów. Dane te są już jednak nieaktualne i geograficznie obejmowały głównie stare kraje Unii Europejskiej, więc nadszedł czas na nową inicjatywę, którą IAOPA rozpoczęła we współpracy ze stowarzyszeniami EBAA (Europejskie Stowarzyszenie Lotnictwa Biznesowego) oraz GAMA (Stowarzyszenie Producentów Lotnictwa Ogólnego).


Wypełnienie ankiety zajmuje 10-15 minut i w przypadku braku dokładnych danych, wystarczające jest podanie danych szacunkowych. Odnośnie operatorów, którzy wykorzystują flotę różnych typów statków powietrznych, zalecane jest wypełnienie oddzielnej ankiety dla każdego z nich. Uzyskane dane będą chronione i udostępniane jedynie innym organizacjom GA oraz europejskim i krajowym władzom lotniczym. Aby je wykorzystać, IAOPA będzie musiała potwierdzić, że spełniają wymogi Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

Ankieta dedykowana jest dla właścicieli statków oraz organizacji lotniczych.

IAOPA zamierza stworzyć reprezentatywną próbkę danych o operatorach statków powietrznych w celu ciągłego monitorowania występujących trendów. Dzięki wsparciu pilotów, organizacja chce sprawić, aby lotnictwo ogólne było bezpieczniejsze i bardziej ekonomiczne. W przypadku pytań, należy skontaktować się z organizatorami ankiety pisząc na adres: info@aopa.de

Linki do ankiet w poszczególnych językach:

W jęz. angielskim

W jęz.francuskim
W jęz. niemieckim

Źródło: IAOPA
comments powered by Disqus