Przepisy Part-M-Light opóźnione

Przepisy Part M Light opóźnione

Podczas ostatniego spotkania GA Sectorial Team, Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego EASA przedstawiła najnowsze informacje z postępu nad opracowaniem nowych przepisów Part-M-Light dotyczących wykonywania przeglądów zdatności do lotu, wydawania poświadczeń ARC oraz przedłużania terminów ważności poświadczeń dla maszyn o MTOM poniżej 2730 kg.

EASA wypowiedziała się na temat nowych regulacji na początku zeszłego roku, zaś środowisko General Aviation spodziewało się wprowadzenia nowych przepisów w życie już zimą 2016 r., jednak teraz pojawiły się informacje o kolejnym opóźnieniu.

Pierwotnie, jako powód podawano wolne tempo prac Komisji oraz Komitetu EASA, a teraz pojawiła się informacja, że Komisja chce zlecić przepisanie tekstu w bardziej jednoznaczny sposób, by uniknąć dowolności w interpretowaniu przepisów.

To zła wiadomość z kilku powodów: pierwotny dokument został celowo napisany prostym, zwięzłym i zrozumiały językiem. Dodatkowo, opóźnienie wejścia przepisów w życie oddala w czasie możliwość skorzystania z ułatwień jakie wprowadzą uproszczone reguły wykonywania przeglądów zdatności do lotu.
 
Obecne przewidywania wskazują, że regulacje może wejść w życie w połowie 2019 roku. Jedyna dobra wiadomość jest taka, że EASA nie chce dokonać żadnych zmian od strony merytorycznej. 

Źródło: IAOPA
comments powered by Disqus