EASA opublikowała wytyczne Covid19 dla GA

Wytyczne Covid19  EASA dla GA

W ramach działań wspierających powrót do normalnych operacji lotnictwa GA, Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) opublikowała zalecane wytyczne dotyczące praktyk dla lotnictwa ogólnego podczas pandemii COVID19. Zostały one stworzone we współpracy z IAOPA i wieloma organizacjami lotnictwa ogólnego.

Informacje są zawarte w formacie plakatu, aby łatwo można było je wydrukować i wywiesić na lokalnym lotnisku lub w aeroklubie. Całość można pobrać tutaj (LINK)

Wydane zasady są przeznaczone do stosowania jako najlepsze praktyki w celu wsparcia  powrotu do normalnych operacji. Co istotne, wiele ograniczeń i obostrzeń związanych z COVID-19 zostało już zniesionych i w takich przypadkach rzeczywistą wartością wytycznych EASA będzie przede wszystkim prewencja przed ewentualną możliwością pojawienia się drugiej fali pandemii.

Aby jeszcze bardziej rozpowszechnić zalecenia, EASA zaproponowała opublikowanie plakatu w różnych językach. Osoby, które podejmą się przetłumaczenia plakatu, Agencja uprasza o podesłanie całości na adres: SafetyPromotion@easa.europa.eu Całość zostanie sprawdzona odnośnie spójności informacji i udostępniona w języku danego kraju.


 

Źródło: IAOPA
comments powered by Disqus