Jastrząb wykryje i zneutralizuje drony

Drony biorące udział w testowaniu systemu antydronowego HAWK (fot. Hertz Systems)

Ilość i rodzaj dronów znajdujących się w użyciu dynamicznie wzrasta. Rozwija się również technologia ich wytwarzania. Z każdym mijającym dniem drony są coraz mniejsze, szybsze i trudniejsze do wykrycia.

Szacuje się, że w Polsce jest ponad 100 000 bezzałogowych statków powietrznych. Tylko w 2019 roku odnotowano 70 incydentów z ich udziałem.

Firma Hertz Systems stale rozwija i ulepsza swój autorski system antydronowy HAWK, aby odpowiadał na wszelkie zagrożenia związane z BSP.

W dniu 8 października br. zielonogórska firma ponownie sprawdzała w boju system antydronowy HAWK. Na terenie obiektu portowego „Drobnica Port Szczecin” odbyły się ćwiczenia z udziałem obserwatorów, połączone z ćwiczeniami wojskowymi. HERTZ Systems podczas ćwiczeń był odpowiedzialny za sprawdzenie możliwości wykorzystania systemu antydronowego do zabezpieczenia działań wojsk w porcie oraz warunków koniecznych do osłony informacyjnej.

Jak to działa w praktyce?

Moduł hakowania w sposób pasywny i ciągły skanuje i wykrywa unikalne sygnały komunikacyjne używane przez komercyjne drony. Po wykryciu system wyodrębnia identyfikatory dronów, aby odróżnić autoryzowane drony od intruzów (IFF) i dekoduje sygnał telemetryczny w celu wyodrębnienia pozycji drona z dokładnością GPS, a także jego pozycji startowej (w pobliżu pilota) w czasie rzeczywistym.

Gdy nieuprawniony dron wejdzie w obszar chroniony, moduł przekazuje unikalny sygnał sterujący, który przejmuje kontrolę nad dronem intruzem, odłączając jednocześnie sygnał sterujący od operatora drona, uniemożliwiając jego przeprogramowanie lub ingerencję w zaprogramowane dane. Po przejęciu kontroli moduł wysyła sygnał odpychania, powodując, że dron powraca do pozycji startowej zgodnie z zaplanowanym przez jego pilota zachowaniem w przypadku utraty komunikacji lub kieruje tego drona na wcześniej zdefiniowaną bezpieczną trasę, powodując jego wylądowanie w określonej, bezpiecznej lokalizacji. Podczas procesu przejęcia kontroli, użytkownik drona (pilot) traci wszelką kontrolę nad dronem, (kanał wideo i kanał telemetrii) i nie może odzyskać kontroli nad tym dronem w trakcie całego procesu. System przesyła jedynie precyzyjny i krótki sygnał, który przejmuje kontrolę nad dronem bez zakłócania innych dronów i sygnałów komunikacyjnych.

Źródło: hertzsystems.com
comments powered by Disqus