Przejdź do treści
GSS Żar - szybowce
Źródło artykułu

Prezes GSS Żar odwołany

Rada GSS AP Żar na posiedzeniu w dniu 17.01.2015 r. podjęła uchwałę o odwołaniu Pana Przemysława Łośko z funkcji Prezesa Zarządu. Powodem tej decyzji było nierealizowanie celów wyznaczonych przez Radę oraz niezaakceptowanie przez Radę cennika na rok 2015 wprowadzonego decyzją Prezesa.

Jednocześnie, Rada podjęła uchwałę o przywróceniu poprzedniego cennika obowiązującego w roku 2014.

Przemysław Łośko został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu GSS AP Żar  na posiedzeniu Rady 11.07.2014 r. Jego kadencja miała trwać cztery lata.

Przemysław Łośko w pierwszym okresie swoje kariery zawodowej przez prawie dekadę zajmował się informatyką korporacyjna i konsultingiem, realizując projekty informatyczne dla największych firm w Polsce. Przez kolejną dekadę prowadził firmę zajmującą się projektowaniem obiektów użyteczności publicznej, a następnie przedsiębiorstwo budowlane. W ostatnim okresie pełnił funkcję dyrektora Aeroklub Częstochowskiego. Jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Wydział Automatyki oraz ukończył studia doktoranckie w zakresie zarządzania na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Od marca 2013 roku pełnił funkcję Sekretarza Rady GSS AP Żar. Posiada uprawnienia szybowcowe i samolotowe.

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony