Donatorzy - dobrodzieje Szkoły

Żar - lotnisko we mgle

Podstawowym warunkiem harmonijnego funkcjonowania i rozwoju wszelkich instytucji społecznych jest aktywne i szerokie wsparcie środowiska, dla którego ta instytucja została stworzona oraz wzajemne dobre relacje.

W przypadku aeroklubów regionalnych istnieją struktury i mechanizmy stwarzające płaszczyzny do współpracy klubu ze swymi członkami. Natomiast nasze szkoły lotnicze są jakby wolnymi satelitami. Mają swoje kierownictwo, nadzór, sympatyków i użytkowników, ale brak jest platformy dającej możliwość bliższego współdziałania osób zainteresowanych dobrym funkcjonowaniem i rozwojem tych ośrodków.

Jedną z szans rozwiązania tego problemu jest możliwość skupiania Donatorów wokół danej szkoły. Omawia to rozdział V statutu Aeroklubu Polskiego.

Zaszczytny tytuł Donatora nadawany jest członkom zwyczajnym Aeroklubu Polskiego, którzy czynnie i finansowo wspierają działalność szkoły. Donatorzy mają możliwość oddziaływania na funkcjonowanie szkoły przez Zgromadzenie Donatorów oraz powoływanie dwu członków Rady Szkoły. Nie jest to rozwiązanie doskonałe, ale daje możliwość organizowania się zainteresowanych osób wokół swojego ośrodka.

Zachęcam więc serdecznie do wstępowania w krąg Donatorów Górskiej Szkoły Szybowcowej Aeroklubu Polskiego Żar im. Adama Dziurzyńskiego.

Składka jest dowolna, ale powyżej kwoty minimalnej określonej przez statut Aeroklubu Polskiego w wysokości 240 złotych rocznie.

Przewodniczący Rady Szkoły

Wpłaty kierować należy na konto:
Bank Spółdzielczy w Kętach 49 8120 0003 2001 0053 2426 0001

Formularz Deklaracji Donatora po wypełnieniu prosimy przesłać na adres:
Górska Szkoła Szybowcowa AP "Żar"
ul. Górska 19, Międzybrodzie Żywieckie
poczta: 34-312 Międzybrodzie Bialskie

Formularz deklaracji należy drukować obustronnie: na pierwszej stronie Deklaracja Donatora, a na odwrocie Formularz zgłoszeniowy.

Źródło: GSS ŻAR
comments powered by Disqus