Dajmy dzieciom powodzian szansę odpoczynku poza obszarem błot

Górska Szkoła Szybowcowa ŻAR, www.glidezar.com

Opadły wody powodziowe , znikają emocje i zainteresowanie z nią związane a na obszarach dotkniętych kataklizmem zostali ludzie ze swym nieszczęściem i ogromnymi problemami.

Nie możemy ich zostawić samych ze złym losem, w zdewastowanym, pełnym zagrożeń chorobowych środowisku.

Choć Górska Szkoła Szybowcowa Żar w Międzybrodziu Żywiecki nie ma instytucjonalnych źródeł finansowania i ma swoje poważne problemy, deklaruje chęć pomocy najbardziej poszkodowanym poprzez współudział w zorganizowaniu w swoim ośrodku atrakcyjnego turnusu wypoczynkowego dla dzieci z obszarów powodziowych.

Czytaj całość na stronie GSS AP Żar.

Źródło: GSS ŻAR
comments powered by Disqus