Przejdź do treści
Samolot na niebie (fot. freeimages.com)
Źródło artykułu

Stanowisko SITK RP dotyczące „Polityki rozwoju lotnictwa cywilnego w Polsce do 2030 r. (z perspektywą do 2040 r.)”

Niniejszym publikujemy stanowisko Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej dotyczące „Polityki rozwoju lotnictwa cywilnego w Polsce do 2030 r. (z perspektywą do 2040 r.)”

W dokumencie czytamy m.in.:

Państwo jako podmiot władzy politycznej stanowi imperatyw doraźnie i długofalowo realizowanej polityki i strategii tych, którzy mają wpływ na jego kształt i charakter.

W związku z tym cel, jakim jest zapewnienie bytu i rozwoju państwa w zmiennych uwarunkowaniach społecznych i politycznych, zależy w dużym stopniu od umiejętności kreowania i implementacji strategii jako formy realizacji długofalowej polityki. Polityki osadzonej na wartościach, potrzebach, interesach, celach, które zasadniczo powinny być pochodną dążeń społeczeństwa. Państwo – podmiot społeczny i polityczny o określonym charakterze: politycznym, społeczno -kulturowym, ekonomicznym, militarnym – uzyskuje ów charakter poprzez racjonalne.

Rozpatrując zagadnienie znaczenia polityki i strategii dla kształtowania władzy politycznej, bytu i rozwoju państwa, należy na wstępie podkreślić konieczność występowania kilku czynników decydujących o tym znaczeniu bądź jego braku.

Pełny tekst stanowiska Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej dotyczącego „Polityki rozwoju lotnictwa cywilnego w Polsce do 2030 r. (z perspektywą do 2040 r.)”

 

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony