Pierwsza szkoła lotnicza w gminie Ostrów Mazowiecka

Technikum Lotnicze w Nagoszewie - wejście do szkoły (fot. technikumlotnicze.pl)

Mazowieckie Stowarzyszenie Pilotów we współpracy z Gminą Ostrów Mazowiecka planuje od 1 września w Nagoszewie uruchomić pierwsze w regionie Technikum Lotnicze dla absolwentów klas ósmych oraz trzecich klas gimnazjum. Placówka przeznaczona jest dla wszystkich, którzy pragną związać się z lotnictwem.

11 kwietnia br. nowa placówka otrzymała formalne zaświadczenie potwierdzające rejestrację Centrum Szkolenia Lotniczego Technikum Lotnicze w Nagoszewie w rejestrze placówek oświatowych pod numerem 35. Szkoła znajduje się w województwie mazowieckim, w powiecie ostrowskim, na skraju gminy Ostrów Mazowiecka. Nagoszewo – Turka leży tuż przy drodze ekspresowej S 8 (Warszawa – Białystok), na skraju Puszczy Białej.

Technikum będzie kształcić w zawodach:

1. Technik Awionik

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie Technik Awionik jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
– wykonywania oceny technicznej statków powietrznych;
– wykonywania napraw wyposażenia awionicznego i elektrycznego statków powietrznych.

Technik Awionik to wysokiej klasy specjalista obsługujący skomplikowane systemy radiowe, nawigacyjne, przyrządy pokładowe oraz wyposażenie elektryczne i elektroniczne samolotów, śmigłowców oraz innych statków powietrznych.

Technik Awionik może ubiegać się o pracę we wszystkich dużych i małych organizacjach, obsługujących zarówno samoloty pasażerskie, śmigłowce biznesowe, ratownicze czy też szybowce i inne nieduże statki powietrzne.

Dodatkowo klasa o kierunku Technik Awionik w Technikum Lotniczym w Nagoszewie oferuje możliwość uzyskania licencji pilota PPL(A).

2. Technik Mechanik Lotniczy

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie Technik Mechanik Lotniczy jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
–   wykonywania ocen technicznych statków powietrznych;
–   wykonywania obsługi liniowej oraz hangarowej statków powietrznych;
–   wykonywania napraw podzespołów i wyposażenia statków powietrznych.

Technik Mechanik Lotniczy to wysokiej klasy specjalista upoważniony do obsługi technicznej płatowców, silników, śmigieł, wyposażenia oraz podzespołów na rożnych statkach powietrznych. Wykonując czynności bezpośrednio przed lotem, ściśle współpracuje z pilotami oraz załogami/.

Licencjonowany Technik mechanik lotniczy upoważniony jest dodatkowo do poświadczania czynności wykonywanych podczas serwisowania statku powietrznego.

Technik Mechanik Lotniczy może ubiegać się o pracę we wszystkich dużych i małych organizacjach, obsługujących zarówno samoloty pasażerskie, śmigłowce biznesowe, ratownicze czy też szybowce i inne nieduże statki powietrzne

Dodatkowo klasa o kierunku Technik Mechanik Lotniczy w Technikum Lotniczym w Nagoszewie oferuje możliwość uzyskania licencji mechanika lotniczego Part-66.

3. Technik Lotniskowych Służb Operacyjnych

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie Technik Lotniskowych Służb Operacyjnych jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
–   pozyskiwania oraz przekazywania informacji dotyczących działań operacyjnych w porcie lotniczym, w tym ochrony portu przed aktami terrorystycznymi;
–   monitorowania stanu infrastruktury portu lotniczego;
–   prowadzenia działań operacyjnych zgodnie z obowiązującymi procedurami w celu zapewnienia bezpieczeństwa operacji lotniczych i lotniskowych w porcie lotniczym;
–   współpracy z jednostkami uprawnionymi do prowadzenia działań w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa portu lotniczego;
–   współpracy ze służbami żeglugi powietrznej.

Technik Lotniskowych Służb Operacyjnych wykonuje czynności związane z obsługą operacyjną portu lotniczego oraz prowadzi działania we współpracy ze służbami żeglugi powietrznej.

Technik Lotniskowych Służb Operacyjnych może ubiegać się o pracę na każdym lotnisku w Europie oraz na świecie, a zwłaszcza w dużych, skomplikowanych portach lotniczych, wymagających przygotowania i zaawansowanej wiedzy operacyjnej.

Dodatkowo klasa o kierunku Technik Lotniskowych Służb Operacyjnych w Technikum Lotniczym w Nagoszewie będzie umożliwiała uzyskanie międzynarodowego certyfikatu ze znajomości języka angielskiego.

4. Technik Eksploatacji Portów i Terminali

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie Technik Eksploatacji Portów i Terminali jest przygotowany
do wykonywania następujących zadań zawodowych:
–   planowania i wykonywania prac związanych z eksploatacją portów i terminali;
–   organizowania prac związanych z eksploatacją środków transportu i obsługą podróżnych w portach i terminalach;
–   organizowania prac związanych z magazynowaniem, składowaniem oraz przeładunkiem towarów i ładunków w portach i terminalach;
–   prowadzenia dokumentacji dotyczącej transportu, magazynowania i przeładunku towarów oraz ładunków w portach i terminalach.

Technik Eksploatacji Portów i Terminali wykonuje czynności związane z organizacją obsługi pasażerów i towarów w porcie lotniczym.

Technik Eksploatacji Portów i Terminali może ubiegać się o pracę na każdym lotnisku w Europie oraz na świecie, a zwłaszcza w dużych, skomplikowanych portach lotniczych, wymagających przygotowania i zaawansowanej wiedzy operacyjnej.

Dodatkowo klasa o kierunku Technik Lotniskowych Służb Operacyjnych w Technikum Lotniczym w Nagoszewie będzie umożliwiała uzyskanie międzynarodowego certyfikatu ze znajomości języka angielskiego.

Kadra dydaktyczna szkoły złożona jest z doświadczonych pedagogów, którzy legitymują się wysokimi kwalifikacjami zawodowymi.

Technikum Lotnicze w Nagoszewie to pierwsza taka szkoła w regionie. Nauka rozpocznie się 1 września 2019 r. Trwa rekrutacja na pierwszy rok. Zapoznaj się z harmonogramem naboru do placówki.

Mazowieckie Stowarzyszenie Pilotów oraz Wójt Gminy Ostrów Mazowiecka zapraszają na konferencję dotyczącą powstającego w Szkole Gminnej w Nagoszewie Technikum Lotniczego. Konferencja odbędzie się 24 kwietnia 2019 r. o godz. 12:00 w Urzędzie Gminy w Ostrowi Mazowieckiej (sala konferencyjna) przy ul. gen. Władysława Sikorskiego 5.

Wszelkie dodatkowe informacje dostępne są pod numerem tel. 797-365-665 lub adresem e-mail sekretariat@technikumlotnicze.pl oraz na stronie internetowej www.technikumlotnicze.pl

Źródło: gminaostrowmaz.home.pl/gmina/ / technikumlotnicze.pl
comments powered by Disqus