Pandemia mocno uderzyła w rynek FBO, analitycy przewidują bardzo powolne ożywienie

Tankowanie samolotu (fot. odysseyaviationbahamasfsp.net)

Zgodnie z rocznym badaniem sprzedaży paliw w FBO (Fixed-Base Operator) przeprowadzonym przez Aviation Business Strategies Group (ABSG), w 2020 r. prawie 70% FBO w USA i Kanadzie zanotowało spadek sprzedaży paliw, a tylko 20% zgłosiło wzrost sprzedaży w tym okresie.

„Nie ma wątpliwości, że rok 2020 będzie jednym z najtrudniejszych okresów w historii sprzedaży paliw dla większości branży FBO” - powiedział John Enticknap, dyrektor w ABSG. „To zdecydowanie najbardziej negatywne wyniki, jakich doświadczyliśmy w ciągu ośmiu lat prowadzenia tego badania”, dodał.

Jednak prawie 12% respondentów ankiety wskazało zwiększenie sprzedaż paliw o co najmniej 5%, a kolejne 9% o ponad 8%. Jedynym jasnym punktem tego sektora był dość silny rynek czarterowy. Dzięki świadomości dotyczącej potrzeby zachowania dystansu społecznego w czasach pandemii, czarterowanie samolotów i spersonalizowane środowisko FBO stały się popularną alternatywą dla linii lotniczych i zatłoczonych terminali lotniskowych.

Według ABSG, w 2020 r. ogromnego ciosu doznało również zaufanie do gospodarki, ponieważ 42% respondentów ankiety stwierdziło, że zmierza ona w złym kierunku, a tylko 18% udzieliło pozytywnej odpowiedzi. Dla porównania, wyniki poprzedniej ankiety pokazały, że 73% respondentów było pozytywnie nastawionych do kierunku, w którym zmierza gospodarka USA, a tylko 7% było zaniepokojonych.

Inne dane badane przez ABSG wśród operatorów FBO obejmowały informacje zwrotne dotyczące ich obaw i największych wyzwań stojących przed branżą. Pięć najczęściej zgłaszanych problemów to:

  • Wpływ pandemii COVID-19 na gospodarkę, przejściowy poziom ruchu lotniczego i utrzymanie zespołu techników w stanie nienaruszonym
  • Wzrost kosztów paliwa Jet A i Avgas oraz obawy o inflację
  • Większa liczba przepisów rządowych, rosnące opłaty lotniskowe i podatki
  • Wyższe składki ubezpieczeniowe i niższe przepływy pieniężne
  • Zwiększające się znaczenie sektora zielonej energii, które może spowolnić ożywienie gospodarcze i utrudnić działalność sektora lotniczego

Prognoza branżowa FBO na rok 2021:

Na podstawie rocznej ankiety dotyczącej sprzedaży paliw FBO, wywiadów z właścicielami FBO i operatorami statków powietrznych, analizy rynków ropy naftowej i przemysłu paliw lotniczych, analitycy stwierdzili, że w 2021 r. operatorzy FBO spodziewają się powolnego ożywienia.

W ramach badania ABSG poprosił operatorów FBO o prognozę sprzedaży paliw w bieżącym roku w porównaniu do 2020 r.:

  • 39% stwierdziło, że spodziewa się co najmniej takiej samej sprzedaży paliw jak w 2020 r.
  • 18% spodziewa się spadku sprzedaży paliw
  • 22% stwierdziło, że prognozuje wzrost sprzedaży paliw o 1% do 4%
  • 11% stwierdziło, że prognozuje wzrost sprzedaży paliw o 5% do 8%
  • 9% spodziewa się, że sprzedaż paliw zwiększy się o 8% 
Źródło: GA News
comments powered by Disqus