Unia Europejska zatwierdziła komercyjne loty IFR na jednosilnikowych samolotach z napędem turbinowym

Cessna Caravan

Po wielu latach dyskusji i analiz, Unia Europejska zatwierdziła możliwość wykonywania operacji lotniczych, które już od dawna są dopuszczone w większości innych części świata. Wprowadzone przepisy umożliwiają wykonywanie w Europie lotów IFR jednosilnikowym samolotem z napędem turbinowym w nocy lub w warunkach IMC (czyli w warunkach poniżej tych, jakie są określone dla lotów z widocznością). Zatwierdzenie weszło w życie związku z publikacją decyzji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Środowisko general aviation z entuzjazmem przyjęło wprowadzenie nowych zasad, argumentując, iż pomogą one otworzyć rynek w Europie i zapewnią wzrost ekonomiczny, pozwalając na przykład, wykonywać przewozy cargo przy wykorzystaniu samolotów typu Cessna Caravan. Przyjęcie przez UE operacji CAT było długo oczekiwaną chwilą dla lotnictwa ogólnego, powiedział Pete Bunce, prezes Stowarzyszenia Producentów Lotnictwa Ogólnego (GAMA). "Jesteśmy bardzo zadowoleni, że Europa dołączyła do innych regionów w ramach możliwości realizowania tej ważnej formy transportu", dodał.

Prace w sprawie ustanowienia ram regulacyjnych dla jednosilnikowych operacji komercyjnych rozpoczęły się na początku lat 90 XX wieku. Na całym świecie, takie loty są wykonywane zgodnie ze standardami ICAO wydanymi w roku 2005. GAMA oraz kilka innych organizacji wzięło udział w grupie stanowienia prawa stworzonej w 2012 r. przez EASA. Jej celem była pomoc Agencji w ramach opracowania szczegółów przygotowywanych przepisów.

Dokument 2017/363 Komisji Europejskiej dostępny jest tutaj

Źródło: flyingmag.com
comments powered by Disqus