Przejdź do treści
Notam
Źródło artykułu

Rusza kampania mającą na celu zmniejszenie nadmiernego obciążenia NOTAM

Przedstawiciele środowiska lotniczego wspierają wysiłki na rzecz zmian w systemie NOTAM, twierdząc, że ten zbiór informacji lotniczych stał się zbyt nieefektywny i uciążliwy. W 2020 r. opublikowano około 1,7 mln NOTAMów. Mimo że było ich 5% mniej w porównaniu z poprzednim rokiem (z powodu kryzysu w sektorze transportu lotniczego), to według danych ICAO, w ciągu ostatnich dwóch dziesięcioleci liczba ta zwiększyła się siedmiokrotnie.

Każdego dnia jest aktywnych ok 35 tys. NOTAM, w związku z czym ICAO planuje rozpocząć ogólnoświatową kampanię na rzecz ich poprawy i zmniejszenia presji wywieranej na lotników, którzy muszą posługiwać się i przyswajać informacje tego typu.

„Nierzadko zdarza się, że dokumentacja na międzynarodowy długodystansowy lot zawiera ponad 100 stron informacji NOTAM” - podkreśla organizacja. „Ustalenia wykazały, że 20% z nich stanową stare informacje, które przekraczają trzymiesięczny okres obowiązywania”. Kampanię wspiera międzynarodowa federacja pilotów IFALPA. „Przez lata podejmowano liczne wysiłki w celu ulepszenia systemu, ale żaden z nich nie zakończył się sukcesem. Ten rok może być inny. Priorytetem jest zmniejszenie liczby NOTAM-ów, a zwłaszcza eliminacja nieaktualnych, które pozostają opublikowane po przekroczeniu 90-dniowego limitu".

„Piloci mogą łatwo wymienić kilka sposobów ulepszenia NOTAM-u” - dodaje federacja. Obejmują one podstawowe zmiany skupione na stosowaniu skrótów i wielkości liter w aspektach sortowania i filtrowania. „Te problemy są dobrze znane w grupach roboczych ICAO [panelu zarządzania informacjami], które pracują nad ich rozwiązaniem” - mówi federacja. ICAO będzie gospodarzem wydarzenia online, które zainicjuje kampanię zwaną „NOTAM2021” i przeprowadzi dwumiesięczną sesję w celu monitorowania postępów.

Analizując NOTAM-y wydane w różnych rejonach świata, okazało się, że 1 kwietnia można było znaleźć ponad 36 300 aktywnych NOTAMów, z których 3264 sklasyfikowano jako „stare” - mające ponad trzy, ale mniej niż 12 miesięcy - a ponad 2700 uznano za „bardzo stare”, z czasem publikowania ponad rok wcześniej. Najwyższy odsetek nieaktualnych NOTAM-ów, miały strefy w regionie Afryki Zachodniej i Środkowej, gdzie 43% z nich oznaczono jako „bardzo stare”. Jednak tego samego dnia, 6% „starych” i 5% „bardzo starych” NOTAM-ów zostało opublikowanych w regionie europejskim i północnoatlantyckim.

ICAO zwraca uwagę, że NOTAMy powinny być wykorzystywane do podstawowych, krótkoterminowych aktualizacji informacji wpływających na operacje lotnicze, oraz że tymczasowe zmiany o dłuższym czasie trwania powinny być przekazywane w postaci uzupełnień do zbiorów informacji lotniczych. „W obu przypadkach NOTAM nigdy nie powinien być aktywny dłużej niż trzy miesiące i nigdy nie powinien być zmieniany więcej niż raz”, mówi.

Zaprzecza jednak temu, że umieszczanie w NOTAMach rozszerzonego okresu obowiązywania, brak możliwości ich anulowania na czas lub brak możliwości przeniesienia długoterminowych informacji do innej dokumentacji prowadzi do tego, że nieaktualne NOTAM pozostają aktywne przez czas nieokreślony. Niektóre NOTAM są zastępowane „wielokrotnie, czasami przez lata”, dodaje ICAO, ale niekoniecznie będą one wyróżniane w narzędziu monitorującym, ponieważ nie przekraczają indywidualnie limitu 90 dni. ICAO twierdzi, że kampania początkowo skupi się na tym „powszechnym niewłaściwym użyciu”, szacując, że może potencjalnie wyeliminować w tym roku ponad 400 000 starych NOTAMów i zapobiec ich powtórnej publikacji.

Organizacja przyznaje, że sytuacja ma poważne konsekwencje dla bezpieczeństwa. Prezes IFALPA, Jack Netskar, ostrzegł we wrześniu ubiegłego roku w liście do dostawców usług informacji lotniczej, że liczba opublikowanych NOTAM-ów osiągnęła punkt, w którym „przekracza możliwości” pilotów i innego personelu w zakresie oceny informacji. „Doprowadziło to do kilku incydentów, w których pominięto kluczowe dla bezpieczeństwa informacje” - dodał. „NOTAMy mają wspierać świadomość sytuacyjną, ale obecnie działają dokładnie na odwrót. To po prostu nie może trwać w ten sposób; jest to niedopuszczalne”. Netskar dodał, że filtrowanie i sortowanie NOTAM jest nieskuteczne, ponieważ NOTAM są kompilowane z niespójnościami i używaniem niezatwierdzonych kodów, co zwiększa obciążenie pracą i zwiększa ryzyko.

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony