PAŻP bez wpływów z Eurocontroli. Agencja wstrzymuje płatność za usługi ANSP

Agencja Eurocontrol siedziba, fot. Marcin Ziółek

Państwa członkowskie EUROCONTROL uzgodniły pakiet finansowy umożliwiający w nadchodzących miesiącach liniom lotniczym odroczenie 1,1 mld euro opłat należnych z tytułu płatności za kontrolę ruchu lotniczego na rzecz europejskich ASPN (Air Navigation Service Provider).

W wyniku pandemii COVID-19 liczba codziennych lotów w europejskiej przestrzeni powietrznej spadła o 90%. Taka sytuacja może jeszcze potrwać przez kilka tygodni, dlatego branża lotnicza zwróciła się do państw członkowskich EUROCONTROL o wsparcie, aby poradzić sobie z tym nagłym i znaczącym problemem.

Przy zmniejszeniu ruchu o 90%, państwa członkowskie wspólnie uznały, że odroczenie płatności złagodzi bezpośrednie obciążenie linii lotniczych i zapewni pewność planowania finansowego zarówno przewoźnikom, jak i instytucjom dostarczającym służby żeglugi powietrznej (ANSP).

O stanowisko w tej kwestii poprosiliśmy Pawła Łukaszewicza, rzecznika Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, który powiedział: „Wstrzymanie płatności za usługi świadczone przez ANSP w tym okresie oznacza, że do listopada 2020 r. PAŻP zostanie całkowicie pozbawiona wpływów z tytułu usług wykonanych od lutego do maja 2020.

Linie lotnicze mają zacząć regulować należności dopiero od 1 listopada 2020 r. Oznacza to, że przez 7 miesięcy Agencja będzie pozbawiona wpływów z opłat nawigacyjnych, co stawia nas w bardzo trudnej sytuacji. Jesteśmy na etapie uzgodnień ze stroną społeczną „pakietu ratunkowego" dla PAŻP, który zapewni stabilność finansową Agencji w kolejnych miesiącach i utrzymanie miejsc pracy do czasu powrotu sytuacji ruchowej do stanu sprzed kryzysu.

 

Źródło: EUROCONTROL
comments powered by Disqus