Wytyczne EASA odnośnie zdalnego szkolenia

Wytyczne EASA odnośnie zdalnego kształcenia

Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) udostępniła do pobrania nowe wytyczne dotyczące funkcjonowania sektora lotniczego w czasach pandemii COVID-19. Skierowane są one do europejskich nadzorów i dostawców szkoleń lotniczych.

Wytyczne szczegółowo opisują, jak w wirtualnej klasie przeprowadzić teoretyczną część wymaganych szkoleń dla personelu lotniczego w podziale na załogi lotnicze, zapewnienie ciągłej zdatności do lotu statków powietrznych, operacje lotnicze oraz licencje i certyfikaty kontrolerów ruchu lotniczego.

Poradnik zawiera poniższe rodziały:

1. Glossary
2. Purpose of These
3. Scope
4. COVID-19 Shift to More Distance Learning and Virtual Classroom
4.1 Distance Learning
4.2 Virtual Classroom Instruction
4.3 Training System Feedback Loop
5. Oversight by NCAs

Więcej informacji na ten temat dostępnych jest tutaj (LINK)

Źródło: EASA
comments powered by Disqus