Konferencja wysokiego szczebla EASA na temat dronów

Drony w locie nad miastem (fot. easa.europa.eu)

W dniach 18-19 stycznia 2022 r. w Amsterdamie odbędzie się konferencja wysokiego szczebla EASA na temat dronów. Tematem przewodnim tej edycji jest: UAM staje się rzeczywistością.

Dzień 1: Plenarne dyskusje panelowe

Pierwszy dzień konferencji – wtorek 18 stycznia – poświęcony jest nowej rzeczywistości UAM, znaczeniu społecznej akceptacji, partnerskiej współpracy ze wszystkimi interesariuszami oraz identyfikacji kluczowych elementów składowych UAM. Po oficjalnym otwarciu przez Patricka Ky nastąpią przemówienia programowe wygłoszone przez przedstawicieli wysokiego szczebla Komisji Europejskiej, rządów narodowych i przemysłu działających w UAM. Po południu zaplanowano trzy panele dyskusyjne na temat przewodni.

Dzień 2: Interaktywne warsztaty techniczne

Drugi dzień konferencji – środa 19 stycznia – poświęcony będzie bardziej szczegółowym warsztatom technicznym, dającym uczestnikom możliwość przedyskutowania swoich pytań w otwartej scenerii pytań i odpowiedzi. Omawiane tematy będą obejmowały m.in. zastosowanie wytycznych związanych z weryfikacją konstrukcji bezzałogowych statków powietrznych, specyfikacje techniczne dotyczące vertiportów, implementacja U-space w środowisku UAM wraz z integracją ATM załogowych pojazdów UAM oraz wymagania licencyjne i operacyjne dla operatorów UAM.

Gospodarzem dwudniowej konferencji wysokiego szczebla EASA dotyczącej dronów jest RAI wraz z Amsterdam Drone Week (ADW), który jest globalną platformą wymiany wiedzy na temat aktualnych rozwiązań, innowacji i kluczowych przepisów dotyczących branży bezzałogowych systemów powietrznych (UAS).

Dzięki przepustce HLC EASA delegaci będą mieli również dostęp od 18 do 20 stycznia 2022 r. do wszystkich obszarów ADW Hybrid, konferencji wysokiego szczebla EASA na temat dronów i będą mogli łączyć się za pośrednictwem ADW Matchmaking z wybranymi delegatami, prelegentami i partnerami.

Więcej informacji oraz rejestracja na stronie www.amsterdamdroneweek.com/easa-high-level-conference/

Źródło: EASA
comments powered by Disqus