EASA wydaje wytyczne dotyczące zarządzania incydentami z udziałem dronów na lotniskach

Dron z pobliżu lotniska (fot. easa.europa.eu)

Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego Unii Europejskiej (EASA) opublikowała wytyczne, aby pomóc operatorom lotniczym i organom krajowym zarządzać incydentami dronów w pobliżu lotnisk. 

Podręcznik EASA „Zarządzanie incydentami dronów na lotniskach” dotyczy nieuprawnionego użycia bezzałogowców w pobliżu lotnisk. Takie incydenty mogą zdarzyć się przypadkowo – kiedy ludzie po prostu nie są świadomi problemów – lub z powodu osób działających z celowym zamiarem zakłócenia. W skrajnym przypadku działania mogą mieć motywację kryminalną lub terrorystyczną.

Podręcznik zawiera wskazówki, jak ustalić, czy popełniono przestępstwo.

„Głównym problemem jest to, że te działania są nieautoryzowane, a zatem z definicji odbywają się w wyniku ignorowania lub omijania zasad, które zostały zdefiniowane dla bezpiecznych operacji dronów” – powiedział dyrektor wykonawczy EASA Patrick Ky. „Naszym celem jest udzielanie wskazówek i porady dotyczące najlepszych praktyk, aby pomóc operatorom lotnisk w przygotowaniu się na takie incydenty i podjęciu właściwych kroków w przypadku ich wystąpienia, tak aby zminimalizować zasięg zakłócenia, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo operacji lotniczych.”

Od początku 2020 r. na dużych lotniskach, takich jak Madryt, Frankfurt i Ryga, a także Manchester w Wielkiej Brytanii, miały miejsce poważne zakłócenia spowodowane incydentami dronów. Najnowsze duże zdarzenie, również we Frankfurcie, ponownie spowodowało zmiany kierunku lotów 21 lutego 2021 r. Występuje również wiele mniejszych zdarzeń. Ponieważ ruch lotniczy jest obecnie ograniczony z powodu COVID-19, wiele innych incydentów, które mogą powodować zakłócenia między samolotami a dronami, może pozostać niewykrytych.

Zalecenia skierowane są do wszystkich lotnisk objętych zakresem Europejskiego Systemu Lotniczego (obecnie ponad 500) oraz innych podmiotów lotniczych, takich jak kontrola ruchu lotniczego i operatorzy lotniczy. Zamiarem jest zapewnienie przyjaznego dla użytkownika przewodnika, który można zastosować również na małych lotniskach, które mogą nie mieć środków na opracowanie bardziej rozbudowanych planów obejmujących systemy wykrywania, które są obecnie testowane i wdrażane przez większych operatorów.

Dokument jest podzielony na trzy części: pierwsza z nich jest publicznie dostępna. Opisuje wyzwania i podnosi świadomość problemu. Pozostałe części są skierowane specjalnie do stron zaangażowanych w zarządzanie tymi incydentami i nie są szeroko publikowane ze względu na zróżnicowany charakter zagrożenia.

Do pobrania:
Drone Incident Management at Aerodromes - Part 1

Źródło: EASA
comments powered by Disqus