EASA opublikowała roczny przegląd bezpieczeństwa "Annual Safety Review 2018"

Annual Safety Review 2018

Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) opublikowała cykliczny raport dotyczący bezpieczeństwa „Annual Safety Review 2018". Jest to 13 kolejna analiza, która stanowi statystyczne podsumowanie bezpieczeństwa lotniczego za 2017 rok w państwach członkowskich UE i określa najważniejsze wyzwania i priorytety w poszczególnych obszarach sektora lotniczego.

Bieżąca edycja zawiera analizę w 11 kategoriach lotnictwa i opiera się na badaniach przeprowadzonych w poprzednich latach. Dokument dostarcza nie tylko statystycznego podsumowania bezpieczeństwa lotniczego w państwach członkowskich EASA, lecz także identyfikuje najważniejsze wyzwania, przed jakimi stoi dziś europejskie lotnictwo.


Statystyki wypadków szybowców w latach 2007-2017 w podziale na zdarzenia z ofiarami śmiertelnymi i bez ofiar

Prezentowane dane mają wyłącznie charakter informacyjny. Są one  pozyskiwane z baz danych Agencji i zawierają dane ICAO, państw członkowskich EASA, Eurocontrol i przemysłu lotniczego. Odzwierciedlają wiedzę która była aktualna w momencie generowania raportu. Chociaż dołożono wszelkich starań w przygotowaniu treść raportu, to Agencja nie daje żadnych gwarancji co do dokładności, kompletności ani aktualności zawartych w nim treści.


Statystyki wypadków w pasażerskim lotnictwie komercyjnym (obejmującym przewozy cargo) w latach 1970-2017

Tegoroczny Annual Safety Review przybliża i charakteryzuje te zagadnienia, ale głównie możemy się z niego dowiedzieć o najczęstszych przyczynach wypadków (w podziale na poszczególne fazy lotu), statystykach dotyczących ostatnich lat, obszarach ryzyka, a także występujących trendach. Jest to kolejna doroczna analiza, która po pierwszy została opublikowana w 2005 r.

Statystyki wypadków z ofiarami śmiertelnymi i poważnych incydentów w komercyjnych przewozach pasażerskich w latach 2007-2017


Annual Safety Review 2018 został podzielony na następujące rozdziały:

Introduction

1.1 Global Airline Fatal Accidents
1.2 EASA Member States Cross Domain Safety Overview
Aeroplanes
2.1 Commercial Air Transport - Airlines
2.1.1 Key Statistics
2.1.1.1 Phase of flight
2.1.1.2 Operation type
2.1.1.3 Propulsion type
2.2 Non-Commercial Complex – Business
2.2.1 Key Statistics
2.2.1.1 Phase of flight
2.2.1.2  Propulsion type
2.3 Safety Risk Portfolio for Large Aeroplane (CAT-Airlines and NCC-Business)
2.4 Specialised Operations
2.4.1 Key Statistics
2.4.1.1 Phase of flight
2.4.1.2 Operation Type
2.4.2 Safety Risk Portfolio
2.5 Non-Commercial Operations
2.5.1 Key Statistics
2.5.1.1 Phase of flight
2.5.1.2 Operation Type
2.5.2 Safety Risk Portfolio
2.5.2.1 Categories and ERCS scores 2016-2017
2.5.2.2 Identified Safety Issues and ERCS scores
2.5.2.3 The Portfolio
2.5.4 Safety Issue Assessments
Rotorcraft
3.1 Offshore Commercial Air Transport Rotorcraft
3.1.1 Key Statistics
3.1.2 Safety Risk Portfolio
3.2 Other Commercial Air Transport Helicopters
3.2.1 Key Statistics
3.2.1.1 Phase of flight
3.2.1.2 Operation type
3.2.1.3 Rotorcraft Type/ Propulsion Type
3.2.2 Safety Risk Portfolio
3.3 Specialised Operations
3.3.1 Key Statistics
3.3.1.1 Phase of flight
3.3.1.2 Operation Type
3.3.2 Safety Risk Portfolio
3.4 Non-Commercial Operations
3.4.1 Key Statistics
3.4.1.1 Rotorcraft Type/ Propulsion Type
3.4.1.2 Phase of flight
3.4.1.3 Type of Operation
3.4.2 Safety Risk Portfolio
Balloons                                                                                                                      
4.1.1. Key Statistics
4.1.1.1 Phase of flight
4.1.2 Safety Risk Portfolio
4.1.2.1 Categories and ERCS scores 2015-2017
4.1.2.2 Safety Risk Portfolio table
Sailplanes
5.1.1 Key Statistics
5.1.1.1 Phase of flight
5.1.1.2 Sailplane operation type
5.1.2 Safety Risk Portfolio
5.1.2.1 Identified Safety Issues and safety issue analysis
Aerodromes and Ground Handling
6.1 Key Statistics
6.1.1 Number of EASA MS Certified Aerodromes
6.2 Safety Risk Portfolio
6.2.1 Key Risk Areas
6.2.2 Safety Issues
6.2.3 Safety Risk Portfolio
6.2.3.1 Operational Safety Issues
6.2.3.2 HF Safety Issues
6.2.3.3 Organisational Safety Issues
ATM/ANS
7.1 Key Statistics
7.1.1.1 Phase of flight
7.1.1.2 Class of airspace
7.2 Safety Risk Portfolio of the ATM/ANS domain
7.2.1.1 Key Risk Areas
7.2.1.2 Safety Risk Portfolio
Appendix 1 -  List of Fatal Accidents
1.1       Aeroplanes
1.1.1 Commercial Air Transport Airline
1.1.2 Non-commercial Complex Business
1.1.3 Specialised Operations
1.1.4 Non-commercial Other Than Complex
1.2 Rotorcraft
1.2.1 Offshore Commercial Air Transport
1.2.2 Other Commercial Air Transport
1.2.3 Specialised Operations
1.3 Balloons
1.3.1 Sailplanes
1.4 Aerodromes and Ground Handling
1.5 ATM/ ANS


Annual Safety Review 2018 jest dostępny tutaj (LINK)


Gorąco polecamy lekturę dokumentu, który w odróżnieniu do wielu innych oficjalnych publikacji, czyta się łatwo. Opracowanie jest bardzo przejrzyste.

Źródło: EASA
comments powered by Disqus