Nowe wytyczne SSRLSZ RP w sprawie lotów bezzałogowymi statkami powietrznymi w MATZ i MCTR

SSRLSZ RP i DroneRadar

28 maja 2018 roku, Szefostwo Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej opublikowało wytyczne w sprawie uszczegółowienia zasad wykonywania lotów modeli latających oraz bezzałogowych statków powietrznych o MTOM nie większej niż 25 kg w strefach ruchu lotniskowego lotnisk wojskowych (MATZ) oraz strefach kontrolowanych lotnisk wojskowych (MCTR).

Wytyczne Szefa SSRLSZ RP dotyczą wykonywania zarówno wykonywania lotów w zasięgu wzroku operatora VLOS i poza zasięgiem wzroku BVLOS.

Pliki do pobrania:

Wytyczne SSRLSZ RP z dnia 28 maja 2018 w sprawie lotów RPAS w wojskowych przestrzeniach MATZ i MCTR

Formularz zgłoszenia lotów bezzałogowych statków powietrznych i modeli latających (o mtom nie większej niż 25 kg)


Bezpiecznych lotów!

Źródło: DroneRadar
comments powered by Disqus