Spotkanie Dowódcy Operacyjnego RSZ z Wojskowymi Koordynatorami służby ASAR

W-3 Sokół SAR w locie w akcji (fot. A.Dwulatek)

W poniedziałek 25 maja 2020 roku Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. broni Tomasz Piotrowski spotkał się z personelem Grupy Dyżurnej Oddziału Zarządzania CAI/RASP i Ratownictwa Szefostwa Obrony Powietrznej DO RSZ, wykonującym na co dzień zadania Wojskowych Koordynatorów w ramach Cywilno-Wojskowego Ośrodka Koordynacji Poszukiwania i Ratownictwa Lotniczego (ARCC) oraz Centrum Koordynacyjnego NATO Regionalnego Programu Bezpieczeństwa Przestrzeni Powietrznej (RASP).

Głównym celem spotkania było omówienie bieżących spraw związanych z funkcjonowaniem Ośrodka ARCC oraz Centrum Koordynacyjnego NATO RASP w dobie aktualnej sytuacji geopolitycznej, w tym związanej z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz jej wpływie na wypełnianie ustawowych zadań związanych z zapewnieniem służby poszukiwania i ratownictwa lotniczego w polskim obszarze odpowiedzialności.


(fot. st. chor. szt. mar. Arkadiusz Dwulatek)

Istotnym wyzwaniem jakie zostało podjęte w ostatnim okresie przez służbę ASAR było przygotowanie wojskowych Lotniczych Zespołów Poszukiwawczo-Ratowniczych (LZPR) do wsparcia działań Lotniczego Pogotowania Ratunkowego (LPR) w  środowisku COVID-19. Gotowość w tym zakresie została osiągnięta na początku maja br.

W czasie wizyty podniesione zostały również aspekty związane z implementacją RASP w Polsce, w tym osiąganiem gotowości operacyjnej przez Centrum Koordynacyjne NATO RASP. Aktualnie prowadzone są codzienne treningi pomiędzy operatorami wydzielonych elementów architektury operacyjnej RASP z wykorzystaniem systemu CIMACT.


(fot. st. chor. szt. mar. Arkadiusz Dwulatek)

Podsumowując spotkanie gen. broni Tomasz Piotrowski podziękował personelowi Grupy Dyżurnej Oddziału Zarządzania CAI/RASP i Ratownictwa za dotychczasowe zaangażowanie i profesjonalizm w wykonywaniu swoich obowiązków służbowych oraz zwrócił uwagę na konieczność dalszego dążenia do rozwoju służby ASAR w Polsce, w szczególności w zakresie doskonalenia umiejętności współdziałania z cywilnymi służbami ratowniczymi i ratunkowymi.

płk Marcin Szafraniec

Źródło: Dowództwo Operacyjne RSZ
comments powered by Disqus