Przekazanie obowiązków Dowódcy 12 Bazy Bezzałogowych Statków Powietrznych

Przekazanie obowiązków Dowódcy 12 Bazy Bezzałogowych Statków Powietrznych (fot. mł. chor. Tadeusz Mazur)

Uroczystość przekazania obowiązków Dowódcy 12 Bazy Bezzałogowych Statków Powietrznych i pożegnania płk dypl. pil. Łukasza Andrzejewskiego-Popow odbyła się w bardzo ograniczonym gronie z zachowaniem wymogów sanitarnych.

Uroczyste przekazanie obowiązków odbyło się na placu apelowym jednostki w obecności Dowódcy 1 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego płk pil. dr. inż. Macieja Trelki. W uroczystości wzięli udział I Zastępca Szefa Sztabu Generalnego WP gen. broni Tadeusz Mikutel, Inspektor Siła Powietrznych DGRSZ gen. dyw. Jacek Pszczoła, Szef Inspektoratu MON ds. Bezpieczeństwa Lotów gen. bryg. Robert Cierniak, Dowódca Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwa Komponentu Powietrznego gen. bryg. Ireneusz Starzyński, dowódcy jednostek wojskowych, władze wojewódzkie, samorządowe, lokalne i zaproszeni goście.

Obowiązki Dowódcy 12 BBSP płk dypl. pil. Łukasz Andrzejewski – Popow przekazał płk. pil. Marcinowi Szubińskiemu.

Kulminacyjnym momentem uroczystości była ceremonia przekazania sztandaru 12 BBSP nowemu Dowódcy, który przejął pełnienie obowiązków, a także moment podpisania w obecności Dowódcy 1 SLT Świdwin protokołów zdania i objęcia obowiązków na stanowisku dowódcy Bazy.

Płk dypl. pil. Łukasz Andrzejewski-Popow na stanowisko dowódcy 12. Bazy Bezzałogowych Statków Powietrznych w Mirosławcu został wyznaczony w październiku 2015 r. Był stale zaangażowany w zagadnienia wprowadzania do użytku i eksploatację nowych bezzałogowych statków powietrznych w polskiej armii. Brał czynny udział w tworzeniu długofalowych planów wprowadzenia procedur, aspektów prawnych, oraz szkoleń i kursów dla operatorów bezzałogowych statków powietrznych, a także zasad, na jakich obecnie wykorzystywane są bsp w Polskich Siłach Powietrznych.

Płk dypl. pil. Łukasz Andrzejewski-Popow jest aktywnym pilotem z nalotem ponad 2000 godzin. W swojej karierze latał na śmigłowcach W3-SOKÓŁ, Mi-17 i W3PL GŁUSZEC.

Od 01 czerwca 2020 r. płk dypl. pil. Łukasz Andrzejewski – Popow objął obowiązki w Sztabie Generalnym WP.

st. chor. sztab. Tomasz Gapiński

Źródło: Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych
comments powered by Disqus