Przejdź do treści

Nowy dowódca 6 BPD

Dowódca Generalny Rodzajów SZ gen. broni Mirosław Różański w imieniu Ministra Obrony Narodowej i w obecności Dyrektora Departamentu Kadr MON Andrzeja Wasilewskiego wręczył oficerom decyzje o wyznaczeniu na nowe stanowiska służbowe oraz pożegnał oficera kończącego służbę wojskową.

Płk Wojciech Marchwica dotychczasowy Szef Oddziału Szkolenia Zarządu Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych, z dniem 2 listopada br. został wyznaczony na stanowisko dowódcy 6 Brygady Powietrznodesantowej.

Na stanowisko dowódcy 18 pułku rozpoznawczego, z dniem 1 lutego 2016 r., został wyznaczony ppłk Marcin Frączek dotychczasowy zastępca dowódcy 2 pułku rozpoznawczego, natomiast ppłk Leszek Gawron dotychczasowy Szef Wydziału w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych z dniem 2 stycznia 2016 roku został wyznaczony na stanowisko Szefa Oddziału Wsparcia Teleinformatycznego Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

Z dniem 31 października br. służbę wojskową zakończy ppłk Tomasz Jabłoński, który do tej pory pełnił obowiązki na stanowisku  starszego specjalisty Oddziału Szkolenia Międzynarodowego w Inspektoracie Szkolenia Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

Gen broni Mirosław Różański pogratulował wyznaczonym na kolejne stanowiska służbowe. Szczególne słowa generał skierował do przyszłych dowódców wyrażając przekonanie, że są oni świadomi wyzwań jakie przed nimi stoją.

Zwracając się do kończącego służbę oficera dowódca generalny podziękował za służbę i życzył mu dalszych sukcesów w nowym etapie życia. Żegnając się z mundurem ppłk Jabłoński zapewnił, że zawsze będzie dobrym ambasadorem Wojska Polskiego wśród społeczeństwa.

Tekst i zdjęcia: ppłk Marek Pietrzak

FacebookTwitterWykop

Nasze strony