„Dolina Lotnicza daje przykład”

Dolina Lotnicza

W dniach 7 – 9 listopada 2010 r. odbyła się w Rzeszowie 14. Konferencja Project Management INNOWACJE 2010. Spotkanie to przebiegało pod hasłem: Innowacje siłą rozwoju Unii Europejskiej. W programie konferencji znajdowało się 6 paneli dyskusyjnych.

Pierwszy z nich: „Innowacyjny klaster Dolina Lotnicza. Jak wykorzystać najlepsze praktyki firm Doliny Lotniczej w innych obszarach gospodarki?” prowadził Marek Darecki, prezes Stowarzyszenia Dolina Lotnicza i prezes WSK „PZL-Rzeszów” S.A.

Zapis (wideo) panelu znajduje się na stronie Doliny Lotniczej.

Źródło: Dolina Lotnicza
comments powered by Disqus

Komentarze

Dolina lotnicza to pic na wodę i nic więcej

Dla kogo pustosłowie, to pustosłowie, ale dla paru gości to ELDORADO ...

dolina lotnicza to pustosłowie i nic więcej