Zorganizowane działania lobbystyczne na rzecz ograniczenia działalności lotniska Warszawa Babice

Lotnisko Warszawa-Babice, fot. lotniska.dlapilota.pl

Nie ustają wysiłki ograniczenia lub nawet zakończenia działalności lotniska Warszawa Babice, największego obiektu general aviation w Polsce. Batalię przeciwko EPBC toczą założyciele profilu "Ciche Niebo Nad Warszawa" na portalu Facebook. W obronie lotniska stanęło środowisko lotnicze i należy kolejny raz podkreślić, iż obiekt ten posiada strategiczne znaczenie dla całej branży lotniczej, w tym Aeroklubu Warszawskiego, licznych ośrodków szkoleniowych, a także policji i LPR, które na Babicach posiadają swoje bazy.

7 czerwca 2019 r. Centrum Usług Logistycznych otrzymało pismo od Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy (podpisane z up. Prezydenta M. ST. Warszawy przez Pawła Lisickiego, Zastępcę Dyrektora Biura Ochrony Środowiska), w którym m.in. możemy przeczytać, iż w związku z decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie z 11 września 2018 r., uchylająca w całości decyzję Prezydenta m. st. Warszawy z 26 stycznia 2017 r. umarzającą wszczęte z urzędu postępowanie w sprawie ograniczenia oddziaływania akustycznego emitowanego do środowiska z lotniska Warszawa-Babice w Warszawie, zarządzanego przez Centrum Usług Logistycznych "Lotnisko Warszawa-Babice", w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy Prezydent Warszawy nakłada na CUL:

  • ograniczenie czasu wykonywania komercyjnych i szkoleniowych operacji na lotnisku Warszawa-Babice oraz lotów po kręgu do godzin pomiędzy 0800, a 2200 z tym, że liczba wykonywania komercyjnych i szkoleniowych typów operacji lotniczych, rozumianych jako start, lądowanie, przelot oraz lotów po kręgu na lotnisku Warszawa-Babice do maksymalnie 100 w ciągu jednego dnia, w tym 10 w ciągu jednej godziny
  • wprowadzenie bezwzględnego obowiązku wyposażenia statków powietrznych operujących z lotniska Warszawa-Babice we wtórny radar dozorowania (SSR) posiadający wszelkie wymagane możliwości transpondera SSR lub transponder SSR w celu identyfikacji toru lotu każdego statku powietrznego korzystającego z lotniska Warszawa Babice
  • ustalenie procedury rejestracji i lokalizacji samolotów i śmigłowców podczas wykonywania operacji lotniczych oraz dokonywanie bieżącej rejestracji wszystkich typów operacji lotniczych wykonywanych na lotnisku Warszawa-Babice
  • comiesięczne przekazywanie Prezydentowi m. st. Warszawy danych zawartych w rejestrze
  • ustalenie minimum 9 punktów stałego monitoringu hałasu w tym zmianę dwóch obecnych i wskazanie lokalizacji tych punktów w rejonach uzasadnionych merytorycznie tj. na terenach podlegających ochronie akustycznej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska

Termin wykonania obowiązków ustalony został na 30 marca 2020 r.


Uzasadnienie do powyższych zarządzeń w załączonym piśmie:


Czytaj również:
Działalność lotniska Babice zachowana w dotychczasowej formule? Stanowisko MSWiA w sprawie...
Program ochrony środowiska ograniczy działalność lotniska Babice? (aktualizacja)
Przeciwnicy EPBC wnoszą o zbadanie gleby wokół lotniska na zawartość ołowiu

Źródło: dlapilota
comments powered by Disqus