Zdarzyło się dzisiaj: "Pilotujący zbiegł z miejsca wypadku i ukrywał się przez 8 miesięcy..."

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych

16 lat temu, 12 czerwca 2003 r., w okolicy miejscowości Kamyk w powiecie częstochowskim doszło do wypadku mikrolotu „Quicksilver" (bez znaków rozpoznawczych), w wyniku którego śmierć poniósł pasażer lecący konstrukcją. Z publikacją warto się zapoznać, bowiem w wypadku brał udział nie zarejestrowany statek powietrzny, pilotowała go osoba bez uprawnień, która wykonywała loty z lądowiska nie figurującego w ewidencji. Dodatkowo, po stwierdzeniu przez lekarza zgonu pasażera, pilot zbiegł z miejsca wypadku.

W streszczeniu raportu PKBWL ze zdarzenia 70/03 czytamy:

"W dniu 12 czerwca 2003 r., nie posiadający żadnych uprawnień lotniczych właściciel nie zarejestrowanego samolotu ultralekkiego (mikrolotu) "QUICKSILVER", na nie zarejestrowanym lądowisku Kamyk k/Kłobucka (pow. Częstochowa), wykonywał prace naprawcze przy swoim mikrolocie, polegające na wymianie koła pasowego reduktora napędu śmigła. Po zakończeniu wymiany postanowił wykonać lot w celu sprawdzenia poprawności montażu. Na lot zabrał w charakterze pasażera pomagającego mu w pracach przy mikrolocie, znajdującego się pod wpływem alkoholu człowieka. Start do lotu odbył się w godzinach popołudniowych. Lądowanie nastąpiło na drugim, odległym o ok. 6 km, lądowisku koło miejscowości Kłobuck.

Po regulacji naciągu paska klinowego reduktora śmigła, pilot wraz z pasażerem wystartowali w drogę powrotną na lądowisko Kamyk. W czasie lotu na małej wysokości mikrolot zaczepił podwoziem o zboże, co spowodowało uderzenie w ziemię kołem podwozia przedniego i kapotaż mikrolotu (uderzenie w ziemię w plecowym położeniu). W wyniku zdarzenia z ziemią pasażer odniósł bardzo poważne obrażenia i nie dawał oznak życia. Na miejsce wypadku przyjechało pogotowie powiadomione o godz. 15.15 przez pilota. Mimo wysiłków reanimacyjnych podjętych przez lekarza pogotowia, pasażera nie udało się przywrócić do życia. Po wydaniu opinii przez lekarza pogotowia o śmiertelnym zejściu pasażera, sprawca wypadku zbiegł w jego miejsca przed przyjazdem policji".


Uszkodzenia statku powietrznego:

 • zniszczona przednia część kratownicy kadłuba;

 • wyrwana tablica przyrządów oraz uszkodzone przyrządy pokładowe: wysokościomierz, prędkościomierz, wariometr i obrotomierz;

 • zagięcie śmigła (6 cm od początku śmigła);

 • zerwana linka sterowania prowadząca do lewego skrzydła;

 • wyrwany akumulator z miejsca mocowania;

 • całkowicie zniszczone koło przednie.

Informacja o statku powietrznym:

Mikrolot nieznanego pochodznia. Rok budowy nieznany, liczba przepracowanych godzin nieznana. Mikrolot nie był wpisany do rejestru cywilnych statków powietrznych. Stan mikrolotu wskazuje na brak fachowej obsługi technicznej (zastosowane rozwiązania konstrukcyjne, wyposażenie, głębokie wżery korozji na elementach konstrukcji, sposób przechowywania).

Ustalenia Komisji:

Na podstawie zebranego materiału dowodowego PKBWL ustaliła co następuje:

 • pilotujący nie miał kwalifikacji ani uprawnień do wykonywania lotów;

 • mikrolot nie posiadał jakichkolwiek dopuszczeń do lotów w polskiej przestrzeni powietrznej oraz nie był obsługiwany zgodnie z obowiązującymi zasadami stosowanymi w lotnictwie cywilnym;

 • warunki pogodowe były odpowiednie do wykonywania lotów;

 • start mikrolotu odbył się z nie zarejestrowanego lądowiska;

 • zamiar wykonania lotu nie był zgłoszony organowi nadzoru na ruchem lotniczym;

 • lot był wykonywany bez łączności radiowej;

 • silnik mikrolotu pracował do momentu zderzenia z ziemią;

 • w zbiorniku znajdowało się ok. 12 litrów paliwa;

 • pilotujący zbiegł z miejsca wypadku i ukrywał się przez 8 miesięcy;

 • pasażer był pod wpływem alkoholu;

 • stanu trzeźwości pilotującego nie można było określić z powodu jego ucieczki z miejsca zdarzenia;

 • statek powietrzny nie posiadał wymaganego ustawą Prawo Lotnicze ubezpieczenia OC.

Przyczyny i okoliczności wypadku lotniczego:

Przyczyną wypadku lotniczego było zaczepienie podwoziem mikrolotu o zboże, w czasie lotu z prędkością przelotową na małej wysokości, w wyniku czego nastąpiło zderzenie z ziemią i kapotaż. Lot wykonany był na statku powietrznym nie posiadającym żadnych dopuszczeń do lotu w polskiej przestrzeni powietrznej i przez osobę nie posiadającą uprawnień do wykonywania lotów.

Zalecenia profilaktyczne:

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych po zapoznaniu się ze zgromadzonymi materiałami dotyczącymi wypadku zaproponowała następujące zalecenia profilaktyczne:

Urząd Lotnictwa Cywilnego podejmie działania mające na celu nawiązanie współpracy z organami polciji oraz administracji państwowej dotyczacej:

 • kontroli stanu trzeźwości załóg, jej dokumentów oraz dokumentacji i znaków rozpoznawczych statków powietrznych;

 • kontroli dokumentów dopuszczających tereny do wykonywania startów i lądowań.

Pełny raport końcowy ze zdarzenia nr 70/03 wraz z wnioskami Komisji dostępny jest na stronie bezpieczeństwo.dlapilota.pl

Na portalu bezpieczeństwo.dlapilota.pl codziennie publikujemy zestawienie zdarzeń z danego dnia z lat ubiegłych. Publikacje w zamierzeniach mają służyć jako narzędzie szkoleniowe i mają pomóc pilotom unikać błędów popełnianych przez innych. Zapraszamy do lektury.

Źródło: dlapilota
comments powered by Disqus